Sådan kan du tage ansvar for din by og kommune

Nogle læsere har spurgt, hvordan man organiserer en lokal bedegruppe, og hvordan man skal bede.

Alle mennesker kan bede. Man siger blot i sine tanker eller højt til Gud, hvad man ønsker. Det er ikke nødvendigt med særlige formuleringer, røgelse eller kropsstillinger.
Men Jakob siger i sit brev i Bibelen, at den der kommer til Gud må tro, at Han er til og lønner dem, der søger Ham.

Mindst 2-3

Hver for sig kan vi gå i forbøn for det lokale samfund. Men der er kraft i at være flere.
En bedegrupper skal bestå af mindst 2-3 kristne. (”Hvor 2-3 er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem,” siger Jesus.) Men forsøg at samle flere.
Nogle af de grupper, som er med i Bøn for Danmark er på 5, 10 eller 20 medlemmer.

Åben for alle kristne

Bedegruppen skal være åben for alle kristne. Jesus bad om, at vi alle måtte være ét. Og netop i de kristnes enhed ligger nøglen til vækkelse og forandring.
Ryd op i gamle modsætninger og mistro.
I skal mødes mindst én gang om måneden, men forsøg at mødes hver uge. Så sker der meget mere.
Find en fast mødedag. Fx den første mandag i måneden eller hver tirsdag. Det giver ro og bør aftale det fra gang til gavn.
Vælg én til at lede mødet. Og én (anden) til at tage sig af det praktiske. Det er en god idé at sende en påmindelse pr. sms eller mail.
Undgå for megen snak – brug tiden effektivt på bøn.
Opdel evt. mødet i en generel del, hvor I beder for de ”store” ting, og bagefter en personlig del, hvor I beder for hinandens personlige problemer og bedeemner.
Men undgå at tiden går med at snakke om og forsøge at løse hinandens problemer. Læg det over til Gud i bøn og se, hvad der sker.

Forvent altid et resultat

Forvent et svar eller et resultat af det, I beder om.
Før en bønne-dagbog og følg hver gang op på, hvad der er sket som resultat.
Begynd med at takke og respektere Gud for den, Han er, og ophøje Jesus Kristus – gennem hvem vi har adgang til Guds trone.
Bed frit og på skift. Hellere mange korte bønner end at holde lange foredrag.
Følg i øvrigt undervisningen om bøn her i avisen.
Tillad at nådegaverne kommer i funktion, så der fx kan komme profetiske billeder og ord til at lede bønnen i den retning, Gud ønsker.
Tag ansvar for din by og kommune! Identificér problemerne gennem bl.a. avislæsning. Se dit område med åndelige briller.
Identificér de dæmoniske bindinger, der måtte være på spil. Bryd ugudelige ”fæstningsværker” fra fortiden eller nutiden gennem bøn i Jesu navn.
Bed om velsignelse over kommunen og landet. Bed for både venner og fjender.
Bed for politikere og medier.
Bed for præster og åndelige ledere.
Bed for børn og unge.
Bed altid konkret og vær præcis med, hvad du ønsker, skal ske.
Undgå diffuse bønner og falsk religiøsitet. Husk på, hvem du beder til.
Bed ud fra løfterne i Bibelen. ”Gud, du siger i dit ord, at… derfor beder vi om…”
Bed aldrig i modsætning til Guds ord.

Giv besked, hvis I er en gruppe.
Skriv til forbedere@udfordringen.dk.