Det brændte barn besøger kirken

Camilla

Onsdag den 17. september fortalte Camilla Johnson sin historie i programmet ’De brændte børn’ på TV2. Den 30. september holder hun foredrag i Taastrup Medborgerhus, oplyser City Kirkens præst Claus Mester-Christensen.

For os som kirke er det naturligvis vigtigt at kunne møde ofre for overgreb med kærlighed, respekt og hjælp til at komme videre. Camillas historie er en historie om et system, der svigtede, med store personlige omkostninger. Og her ønsker vi at være med til at gøre, hvad vi kan, for at historien ikke gentager sig, siger Claus Mester-Christensen, som også er formand for kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde i Høje-Taastrup.
Camilla Johnson fortæller levende og ærligt om sit liv og opvæksten som barn af systemet. Mange voksne svigtede hende, og fordi hendes mor var psykisk syg, blev Camilla kastebold i systemet mellem hotelværelser, plejefamilier, institutioner, hospitalsværelser og gaden. Ingen tog ansvaret for hende, selv om hun var udsat for både seksuelle krænkelser og psykisk og fysisk vold.
Nu har Camilla valgt at bryde tavsheden og selv tage ansvaret for sit liv. Derfor indeholder hendes historie også håb for fremtiden, siger Claus Mester-Christensen.