Kristne kan give mere til samfundet

Vinoth-Ramachandra

Teolog og samfundsdebattør Vinoth Ramachandra holder foredrag på TORVET i Aarhus den 27. – 30. oktober.

Ramachandra arbejder i det kristne studenterarbejde i fødelandet Sri Lanka. Han vil opmuntre kristne til at gå i dialog med andre trods de mange forskellige livsanskuelser, der præger samfundet.
Menighedsfakultetet og TORVET i Aarhus står bag arrangementet i samarbejde med Evangelisk Alliance, Dansk Missionsråd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling samt Kristeligt Forbund for Studerende.
Der vil også være undervisning ved bl.a. medlem af etisk råd, professor, ph.d. Thomas Ploug, ph.d. Jonas Jørgensen og sognepræst ved Apostelkirken, Vesterbro, ph.d. Niels Nymann Eriksen.