Frivillige KLF-teams afløser kedelige bestyrelsesposter

Frivillige netværk skal fremover arbejde med hver sin specifikke opgave, fx. fundraising eller pressearbejde, fortæller Mikael A. Laursen.
Frivillige netværk skal fremover arbejde med hver sin specifikke opgave, fx. fundraising eller pressearbejde, fortæller Mikael A. Laursen.

– Vi går foran i måden at tænke frivilligt foreningsarbejde på, siger KLF’s Mikael Arendt Laursen.

Danmarks største seer- og lytterorganisation KLF, Kirke & Medier stemte sidste weekend ja til en helt ny struktur, der sætter frivillighed helt i højsædet.

– Det her er en rigtig god og vigtig beslutning for KLF, Kirke & Medier. Vi baner ikke kun vejen for vores eget fremtidige arbejde, men går også foran i måden at tænke frivilligt foreningsarbejde på, mener Mikael A. Laursen, generalsekretær i KLF, Kirke & Medier. Han har siden 2012 arbejdet for at gøre omstruktureringen, der ellers ikke kendes i ’foreningsdanmark’, til virkelighed.

Ingen kedelige bestyrelsesposter

Den nye struktur erstatter KLF’s nuværende distrikter med netværk, der samtidig får en ny geografisk inddeling. Herunder oprettes teams, der hver skal varetage specifikke opgaver.
– Hvert netværk får til opgave at samle forskellige typer af teams. Hvert team skal brænde for at løse én specifik opgave, for eksempel medlemshvervning, fundraising eller pressearbejde.
I de nye teams kan medlemmerne engagere sig så længe, det giver mening for den enkelte, og der er ingen, der bindes i faste bestyrelsesposter, fortæller Mikael Arendt Laursen.
Han håber, at den løsere foreningsstruktur vil engagere flere unge og samtidig give medlemmerne lyst til at engagere sig mere i det frivillige arbejde, end det er tilfældet i dag.
– KLF’s arbejde skal være interessebåret, som det bør være i en forening. Det betyder, at man gerne må trække sig fra et team, når ens livssituation eller prioriteringer ændrer sig. Vi er bare taknemmelige for den tid, man har engageret sig, lyder det fra generalsekretæren.

Mere respons til DR og TV 2’s programmer

En stor del af arbejdet i KLF består af en løbende dialog med public service-medierne, blandt andet på baggrund af reaktioner fra medlemmer, der har set eller hørt noget i radio eller tv, de vil kommentere på.
For Mikael Arendt Laursen vil strukturændringen også have en positiv effekt på denne hjørnesten i KLF’s arbejde.
– Hvis det går, som vi forventer, vil DR og TV 2 få langt mere respons på deres programmer, og det vil være mere nuanceret og kvalificeret respons. Det er jeg sikker på, at de og resten af de danske mediebrugere vil sætte pris på, vurderer generalsekretæren.