Ud på eventyr for at flytte fokus

Den alternative 10. klasse Euroclass fra Kolding har været i England for at lære eleverne
at rette fokus mod deres medmennekser – i stedet for sig selv.

Euroclass er en alternativ 10. klasse og en del af efterskolen Kildevæld i Kolding. Skoleåret byder på 9 ugers rejse til udlandet. Foreløbig har klassen været afsted i 3 uger, hvor de bl.a. var en tur i England.

Adam Lundsteen har selv været elev på Euroclass og er nu en del af lærerstaben. Han er stadig lige begejstret for skolen:
– Livet på Euroclass er meget oplevelsesrigt! Man får et større indblik i livet og de kvaliteter, man besidder. Man får udviklet sin karakter, og ens personlige grænser for, hvad man kunne opnå og klare, før man kom på Euroclass, rykkes! Ud af alle de oplevelser, der er i løbet af et skoleår, vil mange elever sige, at rejserne rundt om i verden er et af de største højdepunkter, hvis ikke dét største, siger Adam.

Euroclass i arbejdstøjet i England, hvor praktisk hjælp gjorde en synlig forskel og flyttede fokus udad.
Euroclass i arbejdstøjet i England, hvor praktisk hjælp gjorde en synlig forskel og flyttede fokus udad.
Hjælp til engelske kirker

Den 3 ugers Europa-rejse i efteråret gik bl.a. til to lokale kirker i England i hhv. Global Generation Church i Ramsgate og New Generation Church i Sidcup. Formålet med rejsen var at arbejde med elevernes fokus.
– Vi ønsker på Euroclass, at fokusset ikke alene er rettet mod os selv, som tilfældet ofte er i vores kultur. Vi ønsker derimod at udfordre unge til at rette deres fokus mod deres medmennesker samt være med til at fjerne de forhindringer, disse mennesker må have i deres liv. Forhindringer som måske afskærer dem fra et liv fuld af håb og fred. Det er jo det liv, Gud har lovet os. Vi er godt klar over, at dette skift af fokus er en proces, fortæller Adam.
I England fik klassen mange muligheder for at udvikle og praktisere skolens ønske om at hjælpe andre på en håndgribelig og synlig måde.

– I de to kirker fik vi bl.a. lov til at arbejde sammen med ungdomsprojektet Pipeline. Et af Pipelines tiltag er en bus, som er spækket med spillekonsoller og sofagrupper. I denne bus kørte vi med ud til en park, hvor vi også satte en oppustelig fodboldbane op, siger Adam.
Formålet var at hænge ud med byens unge. Et andet tiltag Euroclass deltog i, var kirkens såkaldte CAT-teams (Community Action Team).
– Her fik vi virkelig jord under neglene. Vi blev kørt ud til en belastet område, hvor vi blev vist hen til først en baggård og derefter en anden. Disse baggårde, der var tiltænkt som fællesarealer og samlingssted for områdets beboere, var nu så tilgroet og fuld af skrald, at ingen gad eller kunne opholde sig der. Meget passende tog vi, efter at have set tilstanden her, vores gule ”making a difference” veste på og startede med at rydde op. Efter 3-4 timer var begge gårde fuldstændig clearede for alt ukrudt, skrald, sprøjter og buske. Det havde været fysisk hårdt, men forskellen var enorm, fortæller Adam.

”Making a difference” - Euroclass var i England for at gøre en forskel.
”Making a difference” – Euroclass var i England for at gøre en forskel.
Engelsk gæstfrihed

Der var mange andre praktiske opgaver, der skullle løses i løbet af opholdet. Bl.a. rengøring og servering ved et Alpha- og Marriage-Course. Men de danske unge fik også mulighed for at være med i kirkernes ungdomsgrupper, hvor de hang ud med de unge, optrådte og delte Guds ord med dem.
– Vi følte os turen igennem yderst velsignede. Kirkerne behandlede os som deres egne, ja, de nærmest forkælede os med hjemmelavet mad, guidet tur til den historiske by Canterbury og London m.m. Derudover havde vi den fornøjelse at bo hos værtsfamilier, som gav eleverne et fantastisk indblik ind i den engelske kultur og dagligdag, fortæller Adam.
I løbet af foråret venter nye eventyr i Asien og Afrika.
– Som så meget andet her i livet så kan livet på Euroclass nok aldrig helt forklares, det må simpelthen erfares, slutter Adam Lundsteen.
Lisbeth