Kristelig Handicapforening og FN kritiserer dansk handicap-lovgivning

Handicappede bør frit kunne vælge deres bosted – også på et kristent handicaphjem.

Thomas Bjerg Mikkelsen er formand for Kristelig Handicapforening.
Thomas Bjerg Mikkelsen er formand for Kristelig Handicapforening.

– Danmark lever ikke op til FN’s handicapkonvention, konkluderer formanden for Kristelig Handicapforening, Thomas bjerg Mikkelsen i det nyeste nummer af foreningens blad.

Han henviser til, at FNs handicapkomité i en ny rapport sidste år kom med ikke mindre end 30 anbefalinger til, hvordan Danmark kan forbedre handicappedes vilkår.
Blandt de 30 anbefalinger er et totalt forbud mod diskrimination af handicappede, bedre adgang til transport og bygninger, afskaffelse af tvang i psykiatrien og at handicapkonventionen skrives ind i dansk lov. Men især rapportens § 42 og 43 er interessante for Kristelig Handicapforening. Her udtrykker komiteen nemlig bekymring over, at Danmark opfører stadig flere institutionslignende boliger for handicappede, og at de handikappede ikke får mulighed for frit at vælge bopæl. I nogle tilfælde har der været tale om tvungen flytning. Handicappede skal frit kunne vælge hvor og med hvem, de vil bo, hedder det i rapporten. Kristne institutioner har ofte svært ved at få henvist klienter fra kommunerne. Det skyldes især, at kommunerne sparer penge ved kun at drive deres egne institutioner. Her anbringes mange med alt for forskellige behov, som burde anbringes på hjem med særlig ekspertise.
– Hvis landets kommuner og regioner ikke af egen kraft kan sikre adgang til valg af bolig og bopælskommune, må politikerne på Christiansborg gribe ind med et påbud, mener Thomas Bjerg Mikkelsen, som er formand for Kristelig Handicapforening.