Kristne mødes for at bede for det nye år

Evangelisk Alliance’s folder til bedeugen fra 11.- 18. januar 2015 har temaet Fadervor. Samtidig er der indsamling til de forfulgte kristne i Mellemøsten.

Thomas Bjerg Mikkelsen er formand for Evangelisk Alliance i Danmark og generalsekretær i Indre Mission.
Thomas Bjerg Mikkelsen er formand for Evangelisk Alliance i Danmark og generalsekretær i Indre Mission.

Hvert år i januar arrangerer Evangelisk Alliance en bedeuge, hvor 30.000 danskere mødes til bøn i kirker, missionshuse og private hjem over hele landet.

Evangelisk Alliance ønsker at bygge relationer mellem både evangeliske kristne i Danmark og de 400-500 millioner evangeliske kristne med tilknytning til World Evangelical Alliance over hele verden. Foruden bedeugen holder Evangelisk Alliance forskellige inspirationskonferencer for mission lokalt og globalt. Evangelisk Alliance i Danmark har eksisteret siden 1885.

Bøn ud fra Fadervor

Fadervor er kristendommens vigtigste bøn. Det er både den ældste og mest brugte bøn kristendommen, og den bedes hver dag af over to milliarder kristne på mere end to tusinde sprog, siger Thomas Bjerg Mikkelsen, som er formand for Evangelisk Alliance. – Jesus lærte sine disciple fadervor som forbillede for deres daglige bøn. Derfor virker det også oplagt, at vi reflekterer over bønnen i forbindelse med årets bedeuge, eftersom den er tænkt som et mønster for hans disciple til alle tider. De korte refleksioner til hver dag er på ingen måder udtømmende. Men vi håber og tror, at de kan være med til at åbne for nye eller glemte betydninger af bønnen.

Bøn kan forandre!

– Som kristne tror vi på, at vi kan bevæge den hånd, der styrer verden. Lad os derfor samles til bøn for vores land og vores verden, i tillid til at Guds ord og løfter må blive til en levende virkelighed, skriver Thomas B. Mikkelsen i introduktionenen til bedeugens tema.

Indsamling til forfulgte kristne i Mellemøsten
Bedeugens folder indeholder en refleksion med udgangspunkt i Fadervor til hver af dagene fra d. 11. - 18. januar 2015. Samtidig er der ideer til engageret bøn, blandt andet for missionsarbejde, hvordan man arrangerer en bønnevandring mm. Man kan læse mere om Evangelisk Alliance og bestille folderen fra organisationens hjemmeside.
Bedeugens folder indeholder en refleksion med udgangspunkt i Fadervor til hver af dagene fra d. 11. – 18. januar 2015. Samtidig er der ideer til engageret bøn, blandt andet for missionsarbejde, hvordan man arrangerer en bønnevandring mm. Man kan læse mere om Evangelisk Alliance og bestille folderen fra organisationens hjemmeside.

Mellemøstens kristne kalder på din hjælp – NU! hedder det i folderen. Da Evangelisk Alliance i 2013 iværksatte en indsamling til Syrien var der tale om den værst tænkelige situation for kristne i Mellemøsten. Men udviklingen i løbet af 2014 har vist, at det kunne blive værre. Derfor er der igen i 2015 indsamling til kristne i Mellemøsten. Af de gaver, som bliver indsamlet under bedeugen vil 100.000 kr. dog gå til Evangelisk Alliance Danmark samt European Evangelical Alliance og World Evangelical Alliance. Resten af de indkomne gaver vil blive formidlet gennem to aktører, som er stærk involveret i det akutte nødhjælpsarbejde i Mellemøsten. Det er Foundation for Relief and Reconciliation in the Middle East (www.frrme.org), der under pastor Andrew White’s ledelse virker med udgangspunkt i Bagdad og The Fellowship of Middle East Evangelical Churches (www.fmeec.com), evangelisk kirkeråd for hele Mellemøsten.

Værre i virkeligheden

”Virkeligheden overgår fantasien. Ligesom andre religiøse minoriteter er den 1.700 år gamle kristenhed i Nord-Irak blevet fordrevet. Foreløbigt til flygtningelejre, hvor de lever med en udsigtsløs fremtid. Uden tro på at de kan komme tilbage til deres hjem og uden klarhed over, hvad der så skal blive af dem. Hvis barmhjertighed betyder noget for os, så er det NU, den skal vises. Og den skal være konkret: Situationen i Mellemøsten er anledning til at fordoble din normale standard for, hvad du giver” hedder det i folderen fra Evangelisk Alliance.