Platons sidste værk

Næstsidste bind af Platons samlede værker indeholder den længste af alle Platons dialoger, Lovene, og den hertil knyttede beskedne dialog Epinomis.

s.14 Platons.. platon-bind-5_163074I disse to dialoger, der blev Platons sidste, deltager Sokrates ikke, men en mand, der blot kaldes Atheneren. Det store emne, der drøftes her, er, hvordan det bedst tænkelige samfund skal se ud.
Der fremgår tydeligt, at gudsdyrkelse if. Platon har en ganske afgørende betydning i det bedst tænkelige samfund, og den væsentligste kvalifikation for de politiske ledere er en korrekt teologisk indsigt; if. forordet er Lovene – sammen med et par afsnit fra Staten og Timaios – ”de mest omfattende kilder til Platons teologi”.
Undervejs kommer der nogle lidt overraskende udsagn. Eksempelvis: hvis en mand ”er ugift som 35-årig, skal han betale en bøde hvert år” – eller: ”Hvis en ægtemand opdager, at hans hustru bliver voldtaget, skal han være fri for skyld ifølge loven, hvis han dræber voldtægtsmanden.” Det er bestemmelser, der kraftigt understreger ægteskabets værdi og ukrænkelighed.

Epinomis betyder tillæg til loven, og det er, hvad den afsluttende lille dialog er: et tillæg til Lovene.

Anmeldt af Niels Jørgen Vase

Platons samlede værker – bind V • 519 sider • 450 kr. • Gyldendal