Dit udstyr i den åndelige kamp

Ligesom en romersk soldat skal du altid være parat til kamp - ikke fysisk, men åndeligt - for at bevare din tro. Bibelen sammenligner bl.a. soldatens udstyr med Åndens sværd og frelsens hjelm.
Ligesom en romersk soldat skal du altid være parat til kamp – ikke fysisk, men åndeligt – for at bevare din tro. Bibelen sammenligner bl.a. soldatens udstyr med Åndens sværd og frelsens hjelm.

BØN: Elizabeth Alves viser her, hvordan man kan anvende Guds åndelige udrustning – ligesom en romersk rustning – i den åndelige kamp, vi alle står i.

Satan sætter angreb ind mod din ånd, sjæl og krop. Han vil hindre dig i at vokse åndeligt og dermed i at blive en effektiv forbeder. Derfor må du bruge de rigtige våben i kampen. Der vil være stadig større aktivitet i himmelrummet, efterhånden som vi nærmer os Messias’ genkomst. Derfor er det vigtigt, at forbederen ikke slækker på sit bønsliv. Satan fører ikke en fair kamp. For at hindre dig i at bede vil han bombardere dig med tvivl, skuffelser og frygt, så du føler, at du ikke har en levende chance. Han vil føre dig af sporet med frustration og passivitet.

Det er vigtigt, at du kender din fjende! General Douglas McArthur opsummerede de vigtigste forudsætninger for at vinde en militær sejr som følger:
Viljen til sejr: en sag, som er værd at dø for.
Styrke: Veltrænet og veludstyret personnel.
Tilstrækkelige forsyninger: De livsvigtige forsyningslinjer må holdes åbne.
Kendskab til fjenden: ‘Jo mere man ved om fjenden, jo større bliver sejren’.
Husk: Jesus har allerede vundet. Nu er det din opgave at ‘holde landet’, indtil han kommer igen.

Åndelige fyrster over geografiske områder

Bibelen beskriver, at Satan har delegeret åndelige herskerer til at styre lande og geografiske områder. Ezekiel kapitel 28 og Daniel kap. 9 og 10 giver et indtryk af, hvordan det virker. Husk, at den åndelige kamp foregår i himmelrummet, men effekten af denne krig kan ses på jorden og i menneskers liv. Daniel oplevede, at ‘kongeriget Persiens fyrste’ kæmpede mod den engel, Gud havde sendt som svar på profetens bønner (Dan. 10:12-13). Da Daniel bad, virkede hans bøn på den måde, at det gav ekstra styrke i den åndelige konflikt, og Persiens fyrste blev besejret. Daniel fik indflydelse på hele landet Israel gennem sin faste og udholdenhed i bønnen.

Bed Herren om at give dig en specifik åbenbaring og dømmekraft, når det gælder de ledere, du beder for, og de områder, som de har ansvaret for, fx. i muslimske områder. Nogle steder med stærk okkult aktivitet har du at gøre med ånder, der spreder løgn, kontrol og forførelse. (1 Joh. 2). Det vil gøre din forbøn mere specifik og effektiv, hvis du kan bedømme de ånder, der er skyld i et bestemt problem.

Det er vigtigt at kunne genkende mønstre eller cyklisk gentagne temaer i fjendens angreb. Nogle gange er der stærke angreb mod de åndelige lederes ægteskaber. En bestemt kirkeretning oplevede, at mange af deres missionærer døde af kræft. Andre oplever en række alvorlige ulykker, som kræver liv og førlighed, fx blandt præster og missionærer. Forbederne må stå som ‘vagter på muren’ (Es. 62:6-7) for at bekæmpe disse angreb i den åndelige krig og for at støtte de mennesker, som står i frontlinjen med en tjeneste.

Tag din rustning på!

Da du er en del af en åndelig kamp, er det klogt at lære Guds rustning at kende. Den kan både sikre dit liv og hjælpe dig til at modstå fjendens angreb i disse onde dage. (Se Ef. 6:10-18).
Mange romerske soldater klagede over, at rustningen var meget tung. Uden den nødvendige træning og disciplin kunne soldaten fristes til at lægge rustningen væk, så han ikke var forberedt til slaget og stod uden beskyttelse overfor fjenden.

Din åndelige rustning har den samme funktion på det åndelige område som den fysiske rustning havde det for en romersk soldat. Du er kaldet til at vandre sammen med Kristus hver eneste dag. Du må være disciplineret, så du ikke bare tager rustningen på, men også bruger dine våben overfor mørkets hær.
Din rustning skal være en beskyttelse mod Djævelens strategi, så du bliver beskyttet under angreb. Mangel på træning og disciplin vil gøre dig sårbar. Derfor må du være omhyggelig som soldat i Guds hær. Hav altid din rustning på, og vær klar til kamp. Husk, det blev forventet, at en romersk soldat var i fuldtids-tjeneste for sine overordnede. Paulus nævner det i 2 Tim. 2:4.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når du har Guds rustning på plads, skal du vide, at det kun er i og gennem Jesus Kristus, at du sejrer.

Jesus er din beskyttelse

Din åndelige rustning er i virkeligheden Herren Jesus Kristus selv. Han ønsker at være dit forsvar, når du iklæder dig ham. Du kan leve i total sikkerhed, når du vandrer dag for dag dækket af Jesus. Husk dag for dag at tage den åndelige rustning på. Den hjælper dig til at holde stand mod Djævelens onde planer. Den holder dig stærk i Herren og i hans vældige styrke. Den sætter dig i stand til at holde stand på den onde dag, når Djævelen angriber. Den beskytter dig og holder fjenden på afstand, og det er at gøre din Fars vilje.

Et romersk triumftog

Når du har Guds rustning på plads, skal du vide, at det kun er i og gennem Jesus Kristus, at du sejrer. (2 Kor. 2:14,15) Ifølge James M. Freeman, var et romersk militært triumftog noget af det mest fantastiske, man kunne se i oldtiden. Det var en hæder til en sejrherre, når han havde efterlevet alle det romerske senats krav i forbindelse med en sejr. Et af kravene var, at sejren skulle være total og afgørende og dermed have afsluttet krigen.

Processionen bestod af sejrherren, senatets medlemmer, statsoverhoveder, ledende borgere og krigsfangerne fra slaget. Det værdifulde udbytte af sejren blev behørigt udstillet.
Sejrherren var klædt i en guldbroderet kappe og en tunika dækket med blomster, mens han kørte i en særlig karet trukket af fire heste. I højre hånd holdt han en laurbærkrans; det var symbolet på kejserens krone, mens han i venstre hånd holdt et scepter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:På en sådan dag var alle de hedenske templer åbne og smukt pyntet med duftende blomster. Der blev også tændt røgelse på alle altrene, så sejrherren blev mødt med en hel sky af parfume.
Paulus bruger sejrsprocessionen som eksempel, når han skriver om den troendes sejr i Kristus. I 2. Kor. 2:14,15 takker Paulus Gud, som ALTID leder os i sejrstog. Kristus er sejrherren; vi er præmien for hans sejr. Vore bønner og vore liv giver en sød duft af ham overalt hvor vi færdes.
Disse vers refererer til samme analogi: Kol. 2:15 og Åb. 5:9.

Stå fast!

At stå fast vil sige, at man kæmper uden at give efter, at man holder sin position, holder ud, bliver stående, er midt i et sammenstød eller mødes ansigt til ansigt med nogen.

Et menneske, hvis sind er iklædt sandhedens bælte, vil være stærkt og energisk med moden åndelig indsigt og vil gengive Guds Ord til hans ære.

Anvendelse

Som barn og arving hos Gud skal du STÅ på den plads, der allerede er din. Den er blevet givet til dig gennem Jesu Kristi kors. Giv ikke på nogen måde efter for fjendens angreb. Overgiv dig til Gud; derpå kan du stå Djævelen imod, så han må flygte. Husk: Jesus brugte ikke Guds Ord til at angribe Djævelen med. Han brugte det til at forsvare den sejr, han allerede havde.

Bekendelse

Nu, da jeg har gjort det alt sammen, vil jeg stå fast. Jeg vil ikke falde for Djævelens løgne men i stedet holde fast ved Guds Ord. Jeg vil står fast på klippen, Jesus. Du er min klippegrund, jeg vil ikke blive blæst over ende af fjendens brøl eller af negative omstændigheder. Jeg vil være modig og stærk. Med dig ved min side, hvem har jeg da at frygte? Som din præst, Herre, vil jeg prise dit hellige navn og tjene dig i lydighed. Jeg vil stå fast i den sejr, som allerede er vundet, for kampen er ikke min, men din. På den måde er jeg mere end en sejrherre i Kristus Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bekræftelse

2 Krøn. 20:15,17; Jos 1:9; 1 Kor. 16:13; Ef. 6:11-14; Fil. 4:1; 1 Tes 3:6-8; 2 Tes. 2:1-5.

Sandhedens bælte

Lænderne er et billede på styrke, kraft, energi og modenhed. De indeholder forplantningsorganerne, fordøjelsessystemet og indvoldene. Svage lænder er et handicap for en soldat. Bæltet omkring lænden styrker ham til kampen. Bæltet holdt også rustningen på plads og støttede sværdet, og det var her, man bar penge og kostbarheder. At tage bæltet på betyder at forberede sig selv til handling.

Anvendelse

Et menneske, hvis sind er iklædt sandhedens bælte, vil være stærkt og energisk med moden åndelig indsigt og vil gengive Guds Ord til hans ære. Modsætningen er en person, som ‘står med et ben i hver lejr går skiftevis i den ene og den anden retning’. Sandheden er det, som Guds Ord lærer os, personificeret i Jesus Kristus og åbenbaret for os ved Helligånden. Vi iklæder os sandheden, når vi tager imod og holder fast ved Guds åbenbaring og vandrer sammen med ham.

Bekendelse

Jesus, du er min sandhed. Du har lært mig sandheden om mit inderste væsen at kende. Jeg er klædt på og parat, for jeg er klædt i din sandhed. Jeg omgiver mit sind med din sandhed, så jeg er klar til handling. Jeg kæmper imod al tvesindethed og erklærer, at jeg har Kristi sind.

Jeg skal kende sandheden, og den vil sætte mig fri. Jeg vil frimodigt sige sandheden i kærlighed i dag. Jeg vil handle præcist efter sandheden ord, og jeg vil plante sandhedens frø i andre.
Tak, Jesus, fordi du har udvalgt mig helt fra verdens grundlæggelse til at blive frelst ved helliggørelse gennem Ånden og tro på sandheden.

Jesus, du er min retfærdighed. I dig lever og ånder og er jeg. Hjælp min karakter til at blive som din, så jeg gør din vilje.

Bekræftelse

2 Mos 12:11; 5 Mos 33:11; Sl. 51:6; Luk 12:35; Joh 8:32; 14:6; 1 Kor 2:16; Ef 4:15;6:14; 2 Tes 2:13; 2 Tim 2:15; Jak 1:8; 4:8; 1 Pet 1:13.

Retfærdighedens brynje

Brynjen dækkede soldatens vitale organer (hjerte, lunger, lever etc.) og gik helt ned over bæltet, så lænden fik ekstra beskyttelse. Ved at beskytte disse vitale organer gjorde brynjen soldaten mere modig, så han kunne møde sin fjende uden frygt.

Anvendelse

Retfærdighed – det at kunne stå retfærdig foran Gud – er noget, den troende får fra Kristus. Retfærdighedens brynje beskytter den kristnes sjæl og samvittighed – de ‘vitale organer’ af det åndelige menneske. Den kristne kan derfor være fyldt med mod i visheden om, at han eller hun er beskyttet med Kristi retfærdighed og kan møde fjenden uden frygt.

Bekendelse

Jesus, du er min retfærdighed. I dig lever og ånder og er jeg. Hjælp min karakter til at blive som din, så jeg gør din vilje. Jeg iklæder mig din retfærdighed ved troen, og jeg beder om, at du vil beskytte mit hjerte, så jeg må vandre med rene motiver. Hjælp mig til at gøre det rigtige, så jeg må have en ren samvittighed og ikke skal frygte onde konsekvenser. Tak for modet til at møde fjenden uden frygt. Tak fordi du har renset mig fra mine synder og genskabt mit fællesskab med dig, da du blev det fuldkomne offer for min synd.

Bekræftelse

Ordspr 28:1; Es 59:16-17; Rom 3:22; 25, 26; 5:17-19; 2 Kor 5:21; Ef 6:14; 1 Tes 5:8; 1 Joh 1:7,9.

Sko – budskabet om fred

Vi skal iføre os budskabet om fred som sko, så vi kan stå fast. Det handler om at være påklædt og parat, hvilket var afgørende, når en soldat skulle springe til side, stå fast eller løbe i mand-til-mand-kamp med fjenden. Soldatens fodtøj havde jernbeslag, så han kunne stå fast i kampen.

Anvendelse

Fødderne repræsenterer din vandring med Herren. Det handler om dit vidnesbyrd gennem det, du siger, din opførsel og dine holdninger. Sko skal bindes, så soldaten er klar, når han får ordre til at marchere. Evangeliet eller budskabet om fred er de gode nyheder om, at Jesus Kristus blev korsfæstet for vores synder, blev oprejst fra de døde og har besejret fjenden. Fred er fravær af stridigheder – en indre fred, som kommer fra Gud, selv mens konflikten med fjenden raser udenfor. Forsoningen er grundlaget for denne vandring.

Skjoldet er et defensivt våben, som normalt blev båret på venstre arm og skulle beskytte hele soldatens krop.

Bekendelse

Jesus, du er min fred. Du har bragt helhed og harmoni med Gud ind i mit liv. Må din fred gøre mig hellig på legeme, sjæl og ånd. Jeg tager dit evangelium, din fred, på fødderne. Jeg ønsker at vandre i fred, uden konflikter i dag. Tak fordi du holder mine fødder fra fare og leder mig på vejen.

Mine fødder vil ikke bevæge sig væk fra evangeliet, for jeg skammer mig ikke over de gode nyheder. Dit evangelium er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Fordi mine fødder står sikkert i din fred, er jeg klar til at bevæge mig i en hvilken som helst retning, hvor Helligånden leder mig. Hjælp mig til at være parat, så jeg frimodigt kan træde ind på fjendens område for at sætte Satans fanger fri.

Bekræftelse

2 Mos 12:11; 1 Sam 2:9; Sl 18:33; 66:8,9; Es 26:3; Mat. 12:18-21; Ef 6:15; Kol 1:20; 1 Tes 5:23.

Troens skjold

Skjoldet er et defensivt våben, som normalt blev båret på venstre arm og skulle beskytte hele soldatens krop. Overfladen blev holdt lys med olie, så den reflekterede solen og dermed blændede fjenden. Samtidig kunne det hjælpe til af afbøje fjendens slag.

Anvendelse

Et skjold repræsenterer beskyttelse og sikkerhed. Vores tros-skjold er sammen med de andre dele af rustningen i stand til at slukke de brændende pile af tvivl, frygt og vantro, samtidig med at det blænder fjenden. Sindet og viljen styrer skjoldets bevægelser. Troen er simpelthen det at tro, acceptere og tilegne sig det, Gud har sagt. Tro kræver total tillid til Herren Jesus i alle ting.

Bekendelse

Herre Jesus, du er mit tros-skjold. Mit naturlige jeg er blevet korsfæstet med dig, og det liv, som jeg nu lever, lever jeg i troen på dig. Jeg vil stå Djævelen imod ved at stå fast i den tro. Tak, fordi du er et skjold for mig. Jeg har tillid til dig og vælger at vandre i troen, ikke i det jeg ser. Jeg vil tale ud fra troen, og jeg vil bede i tro uden at tvivle. Dit ord er din kraft. Tak, Far, fordi du er vågen og aktiv og vogter over dit ord for at udføre det. Det beskytter mig fra den onde, fordi ‘det står skrevet’. Djævelen flygter i rædsel fra mig, fordi jeg søger dig og står ham imod i Jesu navn ved at holde troens skjold, som er salvet med olien fra din Hellige Ånd.

Bekræftelse

Ordspr 30:5; Jer 1:12; 2 Kor 5:7; Gal 2:20; Ef 6:16; Kol 1:10,11; Heb 10:22; 11:1; Jak 1:6; 4:7; 1 Pet 1:5; 5:9; 1 Joh 5:10.

Frelsens hjelm

Hjelmen var den del af rustningen, som beskyttede soldatens hoved. Den bar ofte inskriptioner eller var dekoreret for at vise, hvilken hær soldaten hørte til.

Anvendelse

Hjelmen, håbet om frelsen, beskytter dit sind mod fjendens pile. Dit sind styrer brugen af dit skjold og dit sværd og alle kroppens bevægelser, derfor må hovedet beskyttes, for at du kan være en effektiv soldat. Dit sind er kampplads mellem din menneskelige natur og ånden. En disciplineret soldat vil ikke give efter for sine naturlige impulser, men derimod styre dem med en stærk ånd.

Sværdet var både en defensiv og en offensiv del af udstyret. Det beskyttede soldaten fra fjendens angreb og blev samtidig anvendt til at såre eller dræbe fjenden. Det blev holdt med højre arm og var et symbol på magt og autoritet.

Erklæring

Jesus, du er min frelse. Du har dækket mit hoved på kampens dag. Du er min styrke og min sang, og du er blevet min frelse. Jeg sætter mit håb og min tillid til dig. Håbets hjelm skal være en frelses-hjelm for mig. Du har sat mit sind fri fra fjendens pile. I dag vil jeg forny mit sind med Guds Ord, jeg vil afslå at give plads til de tanker med tvivl og vantro, som fjenden vil indgive mig. Jeg tager hver tanke til fange i lydighed mod Kristus. Jeg vil koncentrere mig om de ting, der har med liv og fred at gøre. Jeg giver dig al pris, min frelses Gud.

Bekræftelse

Sl 140:7; Es 51:6; 59:16,17; Rom 8:6; 12:2; 2 Kor 2:16; 10:5; Ef 4:23; 6:17; Kol 3:2; 1 Tes 5:8; Titu 1:2; 3:7; Heb 5:9; 1 Pet 1:13.

Åndens sværd

Sværdet var både en defensiv og en offensiv del af udstyret. Det beskyttede soldaten fra fjendens angreb og blev samtidig anvendt til at såre eller dræbe fjenden. Det blev holdt med højre arm og var et symbol på magt og autoritet.

Anvendelse

Åndens sværd er Guds Ord, som vækkes og gøres levende ved Helligånden. Men sværdet kan kun bruges effektivt, når de andre dele af rustningen er på plads.
Ordet kommer fra din mund. Guds Ord er din magt og autoritet, når Helligånden gør det levende. Det vil dømme mellem tanker og hensigter i dit eget hjerte og i hjertet på den, du taler til.

Bekendelse

Herre Jesus, du er det levende ord. Jeg går fremad, mens jeg takker dig med min mund og holder et tveægget sværd i hånden. I dag vil jeg bekende dit ord overfor andre menensker, og du vil bekende overfor din Far i himlen, at du kender mig. Dine ord er sandhed. Dit ord er verdens grundvold. Du er mit hjertes glæde og jubel, for jeg er blevet kaldt ved dit navn, og derfor har jeg autoritet til at bruge dette våben. Jeg vil åbent tale dit ord i kraft. Dit Ord bliver i mig, og jeg bliver i dig.

Dit ord er levende og stærkt og skarpere end et tveægget sværd. Det skiller mellem det, som er åndeligt og fra Gud på den ene side – og det, som er sjæleligt eller kødeligt på den anden. Dit Ord er din visdom. Helligånden vil give mig visdom, når jeg har brug for det, så ingen af mine modstandere kan stå imod eller afvise det, jeg siger.
Tak Herre Jesus, fordi du forsyner mig med dit Ord, mit sværd!

Bekræftelse

1 Sam 17:51, 54; Sl 149:6; Jer 15:16; Luk 21:15; Joh 1:1,14; 1 kor 1:30; Ef 6:17; Heb 1:3; 4-12.

Hele Guds rustning

Læs om den relevante del af rustningen, når fjenden angriber på et af disse områder. Læs derefter bibelhenvisningerne og gentag erklæringen.

Angrebstyper

Løgne om Guds væsen.
Bedrag om hvem jeg selv er.
At gå fejl af vejen.
Troen på Satans anklager.
Følelsen af at være fordømt eller opblæst med åndelig stolthed.
Angreb med forfølgelse eller løgne.
Når man går på kompromis med Guds Ord.
At blive passiv, falde i søvn eller blive ramt af et brændende missil af tvivl, frygt eller vantro.

Beskyttelse
  • Sandhedens bælte
  • Retfærdighedens brynje
  • Sko fra budskabet om fred
  • Troens skjold
Angrebstype

Problemer med tanker om skyld, fordømmelse eller had mod andre.
Et liv efter ‘kødet’ i stedet for ånden.
At blive i mørket; et ikke-fornyet sind.
Hviskede ord som ‘Har Gud virkelig sagt?’
Forvrængning af Guds Ord.
Når ordet fjernes fra en tilhørers hjerte.
Når man lytter til dæmoners lærdomme.

Beskyttelse
  • Frelsens hjelm
  • Åndens sværd.

Sådan anvender du rustningens dele
”Guds fulde rustning” er beskrevet i Efeserbrevet 6, 14-17. Det begynder med ‘Stå fast’ og ender med ‘Guds fulde rustning’. Rustningen beskrives her med en ‘definition’, et afsnit om hvordan du anvender den, bl.a. gennem din bekendelse, og en bekræftelse i bibel-henvisninger. Når fjenden angriber, kan du studere den aktuelle del af rustningen og stå fast. Læs de angivne bibelvers og gentag bekendelsen.
Af Elizabeth Alves