Ny konsulent for juniorer giver børn et alternativ til Darwins lære

Stefan Lööf
Stefan Lööf

Børn skal lære, at Gud har skabt dem, og at de er værdifulde, mener Stefan Lööf.

Der er et stort udækket behov for viden om skabelsen blandt juniorer i kristne kredse, mener Stefan Lööf, som er ny fritidskonsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS). Børn hører tidligt i skolen, at de ikke er skabte af en kærlig Gud, men at de kun er dyr. Den darwinistiske overbevisning møder de samtidig i børnebøger, blandt kammerater og sågar i børneprogrammer på tv. Men spørgsmålet er, om børn og juniorer i vores samfund og menigheder er klædt på til at møde det, som bliver præsenteret som sandhed, nemlig livets opståen uden Gud, siger Lööf.

Hvad er troens fundament

Stefan Lööf har et hjerte for undervisning for børn og juniorer, og med humor og sjove påfund vækker han hurtigt deres opmærksomhed og tillid. Men særligt brænder han altså for skabelsen og dens betydning som trosfundament. – Hvordan fremmer vi juniorernes tro på, at de er skabt unikke i Guds billede, og derfor er elsket så højt, at Gud lod Jesus dø, fordi han ville deres frelse? spørger Stefan og fortsætter om sin måde at undervise på:

– Min forkyndelse er apologetik, trosforsvar, i børnehøjde. Selvom det umiddelbart kan lyde lidt støvet, bliver det ikke kedeligt, når fakta, som lærebøgerne “glemmer” at fortælle, kombineres med trylleri, fagter, træsværd, gummibolde og balloner. Præsentationen begynder med Gud som skaber og slutter med at pege på Jesus som deres frelser.

Underviser i 100 juniorklubber

Stefan Lööf er født og opvokset i Sverige, men har i mange år boet i Danmark. Privat bor han med sin familie i Kolding, hvor han arbejder som SOSU-assistent i hjemmeplejen. Pr. 1. januar 2015 blev han ansat som fritidskonsulent i DFS. Som fritidskonsulent kan de flere end 350 DFS-klubber bruge ham som forkynder. Omtrent 100 af klubberne er juniorklubber, dvs. den målgruppe Stefan hovedsageligt henvender sig til.