Jøder præsenteres for Jesus og Ny Testamente i trygge omgivelser

- Jamen, det handler jo om Jesus! Hvorfor prøver vores rabbinere at skjule det for os? udbrød en jøde, som læste Esajas kapitel 53 i boghandlen hos Victor Kalisher (billedet). Han holder en hebraisk bibel med titlen ’Pagternes Bog’.
– Jamen, det handler jo om Jesus! Hvorfor prøver vores rabbinere at skjule det for os? udbrød en jøde, som læste Esajas kapitel 53 i boghandlen hos Victor Kalisher (billedet). Han holder en hebraisk bibel med titlen ’Pagternes Bog’.

Det Israelske Bibelselskab har indrettet et hyggeligt lokale med inspiration og ressourcer for jøder, der vil vide mere om Jesus og hele Bibelen.

Jøder – selv ortodokse jøder – ønsker at få mere at vide om Messiasprofetierne i Det Gamle Testamente og om Jesus i Det Nye Testamente. Derfor har Det Israelske Bibelselskab indrettet et ’dialogcenter’ i et baglokale med kunst, bøger, bløde stole, hjemmebiograf og kunst på væggene.

Bibelselskabets direktør, Victor Kalisher, byder indenfor i boghandlen, som lokker med alt fra sjældne og ældgamle bibelmanuskripter til moderne flersprogede bibeludgaver og et overflødighedshorn af bibelstudieværktøjer.

Josefhistorie inspirerer

Vi går ind i Dialogcentret, hvor Kalisher forklarer meningen med en vægskulptur i kobber, der illustrerer beretningen fra Det Gamle Testamente om Josefs genforening med sine brødre. Beretningen er velkendt blandt religiøse jøder.
Josef er en af Bibelens mange Messias-typer, en slags levende profeti, der peger hen på Jesus, mener Victor Kalisher.
– Beretningen om Josef er en parallel til det, der skete med Jesus. Josef havde en vision fra Gud, men blev afvist af sine brødre og endda smidt i en brønd med det formål, at han skulle dø. Men Josef ”genopstod” og endte med at redde hele den dakendte verden.
Modellen inspirerer til samtale, og mange jøder er nysgerrige efter at vide mere om Jesus som Messias, fortæller Kalisher.

– Forleden kom en traditionel jøde ind i boghandlen og bad om en bibel, hvor han kunne læse Esajas’ bog, kapitel 53.

Da han læste kapitlet, udbrød han: ”Jamen, det handler jo helt tydeligt om Jesus! Hvorfor prøver vores rabbinere at skjule dette for os?”
Jøderne læser normalt ikke selv Tanach, som Det Gamle Testamente kaldes på hebraisk.
Tanach er en forkortelse, som består af forbogstaverne i Toraen (De 5 Mosebøger), Skrifterne (De historiske og poetiske skrifter) og Profeterne.
Jøderne læser og undervises normalt i de rabbinske kommentarer, som udlægger skrifterne. Når der fx står, at jøder skal overholde sabbatten, men ikke hvordan de skal gøre det, giver rabbinerne 13 regler for, hvordan en jøde bør overholde den ugentlige helligdag.

Jødisk rabbiner i diskussion med en ung messiansk jøde.
Jødisk rabbiner i diskussion med en ung messiansk jøde.
Et neutralt samtalerum

Det Israelske Bibelselskab ønsker at stille Bibelens skrifter til rådighed, så jøderne selv kan læse, hvad der står, og måske også forske videre og opdage de mange Messiasprofetier, der tydeligt peger på Jesus. Og Dialogcentret er oprettet som et neutralt samtalerum, hvor ingen spørgsmål eller emner er tabu.
– Forleden talte jeg med en ung mand, som hedder Josva. Navnet Josva, eller Yoshua, er det samme som Jesus, Yeshua, på hebraisk. Han lavede lidt sjov med det og sagde: ”Nå, I tror nok på mig, hvad! Jeg er Yeshua!”
Efter en længere samtale fik jeg lejlighed til at fortælle evangeliet ud fra dets jødiske rødder og forklare, at min tro på Yeshua opfylder min identitet som jøde. Og til sidst fik jeg lejlighed til at bede for ham ”i Yeshuas navn”, og han modtog Det Nye Testamente.
På forsiden af Det Nye Testamente har Det Israelske Bibelselskab indgraveret et citat fra Jeremias 31:31 i Det Gamle Testamente:

”Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus… Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Stenene råber i Jerusalem

Bibelselskabet har lavet en speciel og meget smuk udgave af Salmernes Bog.
– Jøder elsker Salmernes Bog og bruger den ofte som gave. I denne udgave har vi markeret alle vers, som peger frem mod Messias, med rødt, så det springer i øjnene. For eksempel Salme 2:7: ”Du er min søn, jeg har født dig i dag”.
Vi vil knytte forbindelsen mellem Bibelens skrifter og Jesus som Messias. Vi argumenterer for, at Bibelens tekster er sande.
Og specielt her i Israel og Jerusalem med alle de arkæologiske udgravninger er det åbenlyst for enhver, at Bibelen taler sandt. Det er, som om stenene råber: ”Jesus vandrede på os!” siger Victor Kalisher.