Kristne mediefolk vil holde loven

Iben Thranholm er daglig leder af Den Kristne Producentkomité.
Iben Thranholm er daglig leder af Den Kristne Producentkomité.

Den Kristne Producent Komite valgte at holde sin årlige generalforsamlig lørdag 18. april på DR i Århus.
Her tog organisationen, der varetager kristne lokale radio- og tv- stationers interesser, klart afstand fra spekulation i tilskudsmidler – hvad enten stationerne sender i kirkens, fagforeningernes eller landbrugets navn.
Daglig leder Iben Thranholm understregede nødvendigheden af, at stationerne formår at producere udsendelser af god kvalitet med lokale vinkler for fortsat at opnå tilskud og støtte fra staten.
Ved valg til bestyrelse og formand var der genvalg.
Som afrunding på dagen gav Simon Kangas Larsen, der ansat på DR TRO, indblik i trosstoffet på public service kanalen.
Henri.