Bed for folketingsvalget!

Sjældent har der været så meget bøn før et valg. Nu opfordres kristne til at afsætte søndag til en bededag for folketingsvalget og Danmark.

På søndag den 14. juni indkaldes der til bøn for folketingsvalget mindst fire steder i Danmark.

Der bliver en samling i Aalborg, Silkeborg, Holsted i Sydjylland og København.
Desuden holdes der dagligt forbøn for valget i et lokale på Kolding Internationale Højskole fra kl.15. Lokalt er der mange andre bedeinitiativer, fx i forbindelse med Udfordringens kampagne for tværkirkelige forbønsgrupper i alle kommuner (se side 5).
Over 1500 har desuden tilsluttet sig en facebook-gruppe, hvor der bedes specielt for, at KD igen må komme i Folketinget.
Bag opfordringen til generel bøn for valget på tværs af partierne, står Arbejdsgruppen for forbøn for folketingsvalget, som består af pastor David Hansen, Aalborg Menigheds Center, den tidligere Alpha-leder Bess Serner Pedersen, korstogsprædikanten Moses Hansen, IT-programmør Patrik Näsfors, tidl. direktør Verner Andersen og redaktør Henri Nissen, Udfordringen.
– Vi har fundet sammen, fordi vi alle har hjerte for Danmark, og vi tror, der skal et guddommeligt indgreb til, hvis udviklingen skal vendes, forklarer Henri Nissen.

Moses Hansen fra Pottemagerens Hus mener, det er helt afgørende for valgets udfald, at de kristne beder for landet. Han udfordrer til, at man hver dag indtil valget bruger nogle minutter på at bede for Danmark.
– Bed nu! Om en uge er det for sent! siger han.
Rakul Kristiansen fra Bedehus.dk citerer en kvinde, der var med til en stor konference i Tyskland under valgkampen i 2008:
”Jeg sad til et møde, og alle pladser omkring mig var optaget, men pludselig er det Jesus, der sidder på pladsen lige ved siden af mig. Han ligesom lyser op, lidt som en engel, men jeg er ikke i tvivl om, at det er Jesus: Han siger til mig, at hvis KD skal ind i folketinget igen, så må vi ikke glemme at bede.”
Rakul Kristiansen understreger, at forbønnen på højskolen vil være for alle partier og politikere, men også for KD.

Planlagte forbønsmøder
Søndag kl. 15-17: Aalborg Menigheds Center, Gasværksvej 5.
Søndag kl. 14.30-17.00 Pottemagerens Hus, Lykkeskærvej 15, Holsted.
Søndag kl. 16-18: Karlslunde Strandkirke, Karlslunde Mosevej 3.
Søndag kl. 13.30: Borgerkirken, Kastaniehøjvej 4, Silkeborg.
Folketingsvalget holdes torsdag den 18. juni.