Demokratiet vil have magt over religion

Iben Thranholm, Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
Iben Thranholm, Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

”Jeg er for den religiøse og kulturelle frihed til at lade sit drengebarn omskære.” Sådan skrev Ida Auken for en uges tid siden på Twitter, og det affødte straks voldsom debat og en tsunami af hadefulde og modbydelige kommentarer.

For at illustrere debattens tone, har Ida Auken offentliggjort en af de mindre høflige henvendelser, hun har fået.”Med din syge holdning til omskæring håber jeg, der kommer en og dolker dig i skridtet, klamme kost”. Sådanne udbrud overfor religiøse mennesker bliver desværre mere og mere almindelige.
Debatten om omskæring har raset længe. Af en opinionsundersøgelse om holdningen til omskæring af drenge, som YouGov lavede for avisen Metroxpress i oktober 2014, fremgår det, at 74 pct. af de adspurgte helt eller delvist støtter forbud mod omskæring, der ikke er medicinsk begrundet. Kun 10 pct. af de adspurgte var direkte imod et forbud.

Det viser en klar holdning hos befolkningen, der går ud på, at omskæring burde forbydes. Dermed er den religionsfrihed, som Danmark har haft siden Grundlovens indførelse i 1848, under stærkt pres. Hvis folket får magt som de har agt, kan jøder ikke længere praktisere deres religion i Danmark.
De, som går ind for et forbud, gør det med henvisning til menneskerettighederne og demokrati. Men de glemmer, at grundstammen i demokratiet er religionsfrihed. Hvis den undertrykkes og tilsidesættes i demokratiets navn, så er demokratiet i praksis ikke længere det demokrati, som Grundloven indførte.Så er det blevet til demokratisme, som opfører sig som en ny religion, der vil herske over alle andre religioner.

Denne nye religion er især kendetegnet ved et had og en aggression imod andre religion, og især mod den jødisk-kristne tradition. Islam har til en forskel en række priviligier i det nye demokrati, hvor der i tolerancens navn gøres plads til muslimske leveregler i det offentlige rum. Det skyldes formodentligt, at islam er en nyttig tjener i demokratismens bestræbelse på at ødelægge den jødiske-kristne kultur. Den liberale demokratisme og islamismen indgår – hvor mærkeligt det end lyder – i en uhellig alliance, som har til formål at udslette den jødiske-kristne kultur. Derfor skal religiøse traditioner på ingen måde underlægges statens kontrol eller bestemmelser, som Ida Auken også har understreget.