En snak om tro – og om at være sikker i sin sag

s17_De overbeviste_samtaler om troDet ville være synd at sige, at der flyttes ret meget – og da slet ikke teltpæle – i denne debatbog, som ellers er kommet til verden på en sympatisk baggrund: Her har vi to mænd i deres bedste alder, den ene sognepræst, den anden ateist.

Det må der kunne komme noget interessant ud af; en debat, der gnistrer og er konstant vedkommende – på grund af de store, eksistentielle spørgsmål, den behandler. Sådan har man nok sagt inde på forlaget.

I en vis forstand er genren bibelsk funderet: ”Kom, lad os gå i rette med hinanden”, siger Herren til sit folk (Es 1,18). Et mere verdsligt bud på genren sås i 1970’erne med Politikens Problemleksikon ”Pro & Contra”, der prøvede så nøgternt som muligt at præsentere meninger, synspunkter og argumenter – fra både for- og imod-siden.

De kristent relaterede emner var dengang adgangen til abort, evolutionsteorien, religionsundervisning og statskirkens evt. ophævelse. I bogen her er markeringspunkterne: arvesynd og fortabelse, Guds eksistens, evolution, Bibelens troværdighed og Jesu opstandelse. Det er interessant, at udviklingslæren er et gennemgående diskussionstema hen over de små 50 år, der udgør de to bøgers tidsmæssige forskel. Det er klart et vigtigt emne, som det sidste ord ikke er sagt om.

Jeg synes, at bogen som projekt er lidt svær at forholde sig til. Til dels fordi mange af de argumenter, der fremføres af parterne, faktisk er hørt flere gange før (men som Henrik Højlund afslutningsvist skriver, skal gode argumenter ikke forsages, og når tvivlen banker på hos én, forstår man virkelig at værdsætte dem). Men også til dels fordi jeg synes, at der nogle gange køres for meget i ring, og ”nu skal vi bevise” det ene eller det andet. Det lykkes blot ikke. For begge slutter rejsen det samme sted: i troens land.

Overordnet set skal bogen alligevel have en anbefaling med. Det skader aldrig at kende modpartens argumenter, hvis man skal gøre sig håb om at trænge igennem i debatten.
Det får man mulighed for her. Men et lille stikordsregister ville have øget bogens brugsværdi væsentligt.

Henrik Højlund & Carsten Andersen: De overbeviste – Samtaler om tro • 214 sider
200 kr. • Credo