Tolken og lægen

s12_tolk og lægeTina Kobborg og Anita Callesen står og snakker i teltåbningen, mens det drypper lidt lørdag eftermiddag.

– Hvad forventer I af SommerOasen i år?
– Jeg forventer nok lidt bedre vejr, begynder Tina, som mener, at vejrudsigten lovede mere sol.
– Men udover det forventer jeg et rigtigt dejligt og åbent fællesskab, og jeg forventer, at mine børn får en masse spændende oplevelser, for det plejer de at få. Og desuden ser jeg frem til mødet med venner og mødet med Gud.
– Det er fuldstændig det samme for mig, siger Anita.
– Jeg har især store forventninger på mine børns vegne. Jeg synes, det plejer at være utrolig fantastisk. Det er en super uge, hvor de bare er flyvende.
Anita Callesen bor i Skovby ved Galten. Hun er her sammen med sin mand Jacob og sine to børn, Gustav og Sigurd.
Tina bor normalt i Lystrup ved Aarhus, hun er gift med Benjamin. De har børnene Dagmar og Holger.
De bor i Aarhus Valgmenigheds landsby, som tæller rigtig mange telte og campingvogne. Men fordi der er så mange, er landsbyen delt op i mindre bydele.
– Vi hænger så lidt ud med Skovby-Galten bydelen, fordi næsten alle vores venner er flyttet derud, mens vi bor i Lystrup. Så hygger vi os sammen med dem i denne uge hvert år, fortæller Tina.
Hun er til daglig læge på intensiv afdeling i Silkeborg. Hun er ved at uddanne sig til narkoselæge.
Anita er tegnsprogstolk.
– Skal du tolke til tegnsprog her på lejren?
– Nej. Det tror jeg da ikke. Men skulle der komme en døv forbi, så vil jeg da gerne hjælpe til, griner Anita.
– Har du døve i familien?
– Nej, det er af ren interesse, at jeg har uddannet mig til tegnsprogstolk, fortæller Anita.
Familien er kommet på SommerOase en del år.
– Vi har holdt en lille pause, men er nu tilbage. Og vi er meget glade for at være her. Der er et dejligt fællesskab.