Dukseland

Ansvarshavende redaktør Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør Henri Nissen

Regeringen har som bekendt besluttet at nedlægge en del af de 75 fotofælder, som ellers skulle stilles op i trafikken.

Det får de en masse kritik for, men jeg har nu ikke noget imod, at vi som land kommer væk fra den slags fælder…
Hvis det handlede om at afsløre vanvittig hurtig kørsel, var det noget andet. Men om man kører 50 eller 60 gennem en lille landsby, burde ikke betragtes som kriminelt.
Jeg indrømmer gerne, at jeg selv har fået tre bøder ved at køre gennem en lille landevejsby med nogle få kilometer for meget. Jeg havde ingen intentioner om at bryde loven, men kørte ganske enkelt efter forholdene og sad i mine egne (i øvrigt meget fromme) tanker.
Lad mig straks fastslå, at vi som borgere naturligvis skal holde landets love, så længe de ikke strider imod Guds love. Myndighederne er indsat af Gud, siger Paulus. Ja. Men…
Der er forskel på de moralske love, som fx siger, at du ikke må stjæle eller slå ihjel, og så love, der har med hastighed at gøre. I Tyskland er reglerne anderledes, og hvis du i Norge overtræder det mindste færdsels-bud, bliver du nærmest lagt i håndjern. Men der ligger som regel ikke den store moral bagved – og da slet ikke, når man stiller fart-fælder(!) op for at lokke bilisterne til uvidende at gå i dem. Det handler efter min mening først og fremmest om skatteindrivelse, og langt mindre om færdselssikkerhed.
I fire år arbejdede jeg på Christiansborg. Dengang diskuterede politikerne, hvor meget de kunne stramme afgifterne på cigaretter og øl – uden at folk holdt op med at ryge og drikke.
Man talte udadtil smukt om folkesundhed, men ville ikke undvære de mange milliarder i afgifter. Hvor er moralen?
Ja, jeg ved godt, at jeg bevæger mig ud på gyngende grund, og alle duksene og færdsels-farisæerne ligger parat til at falde over mig for mine politisk ukorrekte tanker.
Min pointe er blot, at vi i dette dukseland går vældig op i den slags ”synder”, mens vores politiske og endda kirkelige ledere blæser højt og flot på det, der virkelig er moralske synder. Man afkriminaliserer, ja promoverer gerne det, der strider imod Guds love, og går i stedet op i ligegyldige regler.
Det minder mig om, at Jesus i Mattæus 23,23-24 siger: Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.
Kristendommen handler ikke om at være en duks, men om at indse, at man er en synder og har brug for Guds nåde og andre menneskers overbærenhed.
Håber, du bærer over med mit lille udbrud.