Gå en tur med Jesus

Af Ingelise Gregersen Lærer, og medarbejder i Tønder Frikirke
Af Ingelise Gregersen
Lærer, og medarbejder
i Tønder Frikirke

”Jeg er kommet, for at I skal have liv og overflod”, siger Jesus og inviterer os til at følge ham.

Jesus er ude på de støvede veje. Han har tilbragt tid ude i kystområdet. Vi ved ikke meget om, hvad han ville der, men vi kan være sikre på, at Jesus kun har gang i noget, som er 100 procent meningsfuldt mht. at opfylde det, han er kommet for.

Vi tager sandalerne på og går med Jesus på arbejde en helt bestemt, livsforvandlende dag.
De fire evangelister gør rede for 57 tilfælde, hvor Jesus helbreder en eller flere syge mennesker. Når vi følger med Jesus på vandring, er det klart, at helbredelser af syge virkelig kendetegner hans tjeneste. Vi møder mennesker med vidt forskellige lidelser og problemer – og de får alle hjælp.
Nogle er fysisk tæt på ham – andre meget langt fra. Afstand spiller ingen rolle: Jesus helbreder.
Hele Jesu tjeneste igennem ser vi, at uanset karakteren af sygdomme eller plager, så rækker Jesus ud og giver den pågældende dreng eller pige – mand eller kvinde – sundhed og samtidig nye livsbetingelser.
Han nøjes aldrig med blot at forbedre en tilstand, sådan som et medikament kan gøre. Hver gang Jesus rækker ud, er det til en gennemgribende og total frigørelse fra sygdom – endog død, og indgang til livet på ny.
Flere gange ser vi, at den, der bliver rask, er ivrig efter at slå følge med Jesus. Det kan vi godt forstå, for det er en ultimativ fantastisk erfaring – noget, der er uden sammenligning: at opleve guddommelig berøring og indgriben.

Jesus kan og vil

Netop denne dag, hvor vi er med på turen, kommer en gruppe mennesker hen imod os. Jesus er som altid opmærksom. Det handler om en mand, som ikke kan høre – og følgelig har svært ved at gøre sig forståelig mht. at tale. Gruppen beder Jesus om at helbrede manden: gøre ham hørende og talende. Kan Jesus det? Vil han det? Jesus altid både kan og vil! Manden selv har ikke hørt om Jesus; andre handler på hans vegne – til gode for ham!
Jesus tager manden med sig væk fra gruppen, så de to kan være alene (- bortset fra os, der følger med. Vi skal jo ikke gå glip af noget!!). Og manden får særbehandling. Jesus har altid fokus på den enkelte af os. For ham er vi aldrig bare en del af en gruppe. Det er altid ham og dig – ham og mig! Den døve mand og Jesus står tæt på hinanden. Mandens øjne slipper ikke Jesus, og han fastholder blikket, da Jesus putter sine fingre i hans ører. Jesus tager fingrene ud igen og spytter på en af sine fingre. Så får han manden til at stikke tungen frem, og Jesus kommer spyttet på mandens tunge. Hvor spyttet er som et kys (!), er ordet ”Effata” det guddommelige ”login”! I dette øjeblik ændres et menneskes liv radikalt: Manden kan høre! Af alle dage, er denne dag mulighedens dag. Det, der havde bundet dette menneske og fastholdt ham i isolation, var brudt. Sammen med Jesus fik han nye livsbetingelser og –muligheder.

Enhver af os inviteres til at gå afsides med Jesus, hvor vi lader ham genoprette og forandre os, hvor vi får nyt håb, hvor livet multipliceres.
Enhver af os inviteres til at gå afsides med Jesus, hvor vi lader ham genoprette og forandre os, hvor vi får nyt håb, hvor livet multipliceres.
Jesu jobbeskrivelse

Hvis vi zoomer ud fra helbredelsen af den døve mand, finder vi afsættet til den og alle andre goder fra Jesus – i hans jobbeskrivelse:
”Jeg er kommet for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerter er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren – for at trøste alle, der sørger, for at give (….) glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod.”
Der er endnu et vers hos Esajas, som hører til helheden, og det taler om dem, der modtager velsignelserne fra dette nådeår: ”De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til hans herlighed!” (Es. 61:1-3)
Det taler om at modtage – og give videre!
Esajas profeterer her, hvad Jesus vil gøre, og Jesus selv siger: ”Jeg er kommet, for at I skal have liv og overflod”. Jesus står parat til at åbne sin skatkiste af uanede dimensioner for hvert eneste menneske. Den rummer muligheder, ingen af os er i stand til selv at udtænke. Den døve mand vidste ikke, at der var en person, der kunne ændre hans liv så radikalt.

Gå afsides med Jesus

Den døve mand gik afsides med Jesus. Der modtog han sit ”nådeår”: Lægedom, frihed fra det, som have bundet ham og isoleret ham fra fællesskabet i hans familie, vennekreds og kirkesamfund. Der fik han, hvad han aldrig før havde haft – og blev, hvad han aldrig før havde været. Han fik liv og overflod!
Jesu jobbeskrivelse er højaktuel til alle tider – rettet på enhver af os! Enhver af os inviteres til at gå afsides med Jesus, hvor vi lader ham genoprette og forandre os, hvor vi får nyt håb, hvor livet multipliceres. Det er også her, at vi træder frem til gode for andre. Den døve mand havde venner, som ledte ham til Jesus. På samme måde kalder Gud os til at forløse hans nådeår – hans velsignelser – over andre mennesker.

Søndagens tekst: Mark. 7:31-37

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Jesus helbreder en døvstum mand
31Fra Tyrus gik Jesus via Sidon til Dekapolis’ egne øst for Genesaret Sø. 32En døv mand, der tillige havde svært ved at tale, blev ført hen til ham, og man bad Jesus om at lægge hænderne på ham og helbrede ham. 33Jesus tog ham lidt afsides og stak fingrene i ørerne på ham. Dernæst spyttede han på fingrene og rørte ved mandens tunge, 34så op mod himlen, sukkede dybt og sagde: »Luk dig op!«
35Straks kunne manden høre alt, hvad der blev sagt, og det, der havde hæmmet hans tale, forsvandt, så han kunne tale tydeligt. 36Jesus forbød de tilstedeværende at sige det til nogen. Men jo mere han forbød det, desto ivrigere fortalte de om det, 37for de var ude af sig selv af forundring. »Han kan ordne alt!« sagde folk til hinanden. »Han helbreder både de stumme og de døve.«


Artiklen fortsætter efter annoncen: