Elever starter skoleåret med at hjælpe Rwanda

Global-10 i New York. Hvert år er efterskolen en tur i udlandet, hvor eleverne får mulighed for at udforske verden - og sig selv.
Global-10 i New York. Hvert år er efterskolen en tur i udlandet, hvor eleverne får mulighed for at udforske verden – og sig selv.

På Vejlefjordskolen startede man skoleåret med en dør-til-dør indsamling til Rwanda.

To dage i august var Vejlefjordskolens elever engageret i udviklingsorganisationen ADRAs landsindsamling Hjælpeaktion.

Omkring 220 elever blev af lærerne kørt ud i distrikter i og omkring Hedensted, hvor de samlede penge ind til nødhjælp og udviklingsprojekter. Resultatet blev ikke mindre end 167.000 kr.
I år var indsamlingen særlig vedkommende for skolens elever, da en del af pengene gik til udviklingsprojekter i Rwanda. Skolens nuværende 3.g elevhold på kostgymnasiet var nemlig sidste efterår på studietur netop til Rwanda og fik lov at opleve, hvordan ADRA arbejder her. Grundidéen er hjælp til selvhjælp.
Rwanda er et frugtbart land, og befolkningen kan godt brødføde sig selv. Men de har nogle alvorlige mén af den frygtelige borgerkrig, der rasede for 20 år siden i landet. ADRA er med til at hjælpe især de unge i landet til at finde sig selv og komme videre.

Global-10 for efterskoleelever

Det samme er formålet med Vejlefjordskolens 10. klasses tilbud – Global-10. Det er et tilbud for de efterskoleelever, der gerne vil udforske verden – og sig selv. Her prøver man kræfter med det at klare sig selv, og man kommer ud i den store verden og oplever den på nærmeste hold.
– Med vort kristne værdigrundlag vil vi gerne gøre en forskel – både for den enkelte og for verden, lyder det fra Vejlefjordskolen, som sammen med landets øvrige efterskoler slår dørerne op på efterskolernes dag på søndag.
Vejlefjordskolen driver både en efterskole, et kostgymnasium og en grundskole. Uanset hvilken skole man er interesseret i at høre mere om, er man velkommen på søndag, hvor skolen tilbyder rundvisning og information om de forskellige tilbud.
Vejlefjordskolen er en kristen skole med tilknytning til Adventistkirken.
Red.