En leder skal kende sig selv

s7_skemaVi er to, som arbejder med ledelse og har forsøgt at gøre os refleksioner over vores fundament i livet, og hvordan det kan være med til at definere den måde, vi gerne vil lede på.

En leder skal kende sig selv og vedkende sig sig selv. Lederen skal være tro mod sig selv og mod sine værdier. Det er forudsætningen for at kunne vise en sammenhængende ledelsesadfærd.
Vi har prøvet at sammenfatte vores tanker i nedenstående figur.
Læs figuren nedefra fundamentet og op.

1 Allerførst er det vigtigt at være opmærksom på ens grundlæggende livssyn: Vi bygger vore liv på, at vi tror på, Gud findes, at han er skaber, livgiver og elsker os. Vi tror derfor også, at vi som mennesker i samspillet med hinanden rummer et stort potentiale, som vi har pligt til at bruge. På samme tid er vi begrænsede og har brug for hjælp til at magte vores liv. Den hjælp kan vi hente hos Gud og hinanden.
2. Videre går refleksionen på, hvad det grundlæggende livssyn betyder, når jeg som menneske er i relation med andre mennesker. Hvad betyder det grundlæggende livssyn, når jeg leder?
3 Dernæst er vores refleksion, at ledelse indebærer at have magt over situationer og medarbejdere. Vi skal acceptere denne magt som ledere. Uanset om man kan lide magten eller ej, så er den der. Magten indebærer et ansvar for, hvordan vi forvalter den – over for andre mennesker, og til fordel for den sag og de mål, vores ledelse retter sig imod.
4 Til sidst at prøve at definere, hvad der er god ledelse for dig. Når du leder, hvad er så god ledelse? Sæt ord på det.
For os at se er den gode leder den, der reflekterer over sin ledelse og leder bevidst i dét lys.

Skrevet af Jes Jessen, som er tidligere leder og nu udviklingskonsulent, uddannet cand.rer.soc. og MEVO og af Kresten Kragh-Schmidt, der er leder og uddannet cand.merc. og MBA.