Caritas: Flygtninge venter for længe

Tre år er for lang tid at være adskilt fra sin familie, mener Jann Sjursen og Caritas i de nordiske lande.
Tre år er for lang tid at være adskilt fra sin familie, mener Jann Sjursen og Caritas i de nordiske lande.

3-års grænsen er familiefjendsk, og mange kører på frihjul i EU, mener Caritas i fire nordiske lande.

”Det er over hele linjen, at der i denne tid bliver strammet op over for asylansøgere. Danmark udmærker sig desværre på mange måneder negativt, men tendensen er den samme i Norden, og det er dybt bekymrende. ”

Det siger generalsekretær i Caritas Danmark, Jann Sjursen, der i sidste uge deltog i et fælles nordisk Caritas-møde i Stockholm. Han er især bekymret over den nye tre-års grænse for familiesammenføring for flygtninge, der har midlertidig opholdstilladelse i Danmark:

Familiefjendsk lov

”Tre år er enormt langt tid at skulle leve adskilt fra sin familie. Og i virkelighedens verden vil det være en endnu længere periode, fordi tiden på flugt skal lægges oveni. En så familiefjendsk lovgivning fremmer bestemt ikke integrationen, men tværtimod utrygheden.”
Jann Sjursen anerkender dog, at de nordiske lande i en europæisk sammenhæng har taget ansvar i situationen uanset opstramningerne.

EU-lande på frihjul

– Det helt store problem er, at mange europæiske lande kører totalt på frihjul i forhold til at tage ansvar, og at EU-samarbejdet reelt er kollapset, når det gælder om at levere en humanitært ansvarlig og solidarisk løsning på flygtningesituationen i Europa. Det er en falliterklæring for fælleskabet, vurderer Jann Sjursen.

Caritas’ fællesudtalelse

Caritas i Norge, Sverige, Finland og Danmark er blevet enige om følgende udtalelse:
”Caritas-organisationerne i Norden er bekymrede over den senere tids stramning i asylpolitikken i de nordiske lande. Vi beder vore regeringer om at standse konkurrencen om at have den strengeste asylpolitik og bidrage til at finde europæiske løsninger.
Caritas opfordrer regeringerne i de nordiske lande til at være drivende kræfter i en ny flygtningepolitik, som fordeler ansvaret for de flygtninge, der kommer til Europa på en mere human og retfærdig måde, og som forhindrer, at desperate mennesker må ofre livet for at komme i sikkerhed.
Dublin-forordningen har vist sig ikke at kunne håndtere den tilstrømning af flygtninge, som Europa nu står over for. Så må man tænke nyt. Mere solidaritet, både mellem de europæiske lande og over for folk på flugt, bør være svaret på nutidens flygtningesituation, ikke flere lukkede grænser.
Flygtningekonventionen, som skal sikre, at alle, der er på flugt fra uholdbare forhold i hjemlandet, skal kunne få ophold i et andet land, indtil det er trygt at rejse hjem igen, må som andre menneskerettigheder respekteres. Der må desuden lægges op til en hurtig integration af dem, som har krav på beskyttelse, ved at give dem muligheder for at lære sproget og for at få uddannelse og arbejde. Samtidig hviler der et ansvar på os alle for at bekæmpe fordomme, had og racisme, som kan stå i vejen for flygtningenes integration i de nordiske lande. I dette integrationsarbejde både kan og vil vi frivillige organisationer spille en vigtig rolle i de kommende år.

Caritas i Norden foreslår

– At Dublin-forordningen erstattes med et nyt system, som fordeler ansvaret for de flygtninge, som kommer til Europa, på en mere human og retfærdig måde.
– At åbne trygge og lovlige flugtruter til Europa.
– Indførelse af humanitært visum.
– At visumpligt kan ophæves, når den humanitære situation tilsiger det.
– At der gøres tiltag for, at familier hurtigst muligt kan genforenes med deres nærmeste.