Dine børn vil aldrig stå alene

Skulle dine børn komme ud for en virkelig svær tid i deres liv, så har du allerede givet dem det allervigtigste med, nemlig en vished om, at de aldrig behøver at stå alene i det.
Skulle dine børn komme ud for en virkelig svær tid i deres liv, så har du allerede givet dem det allervigtigste med, nemlig en vished om, at de aldrig behøver at stå alene i det.

Kære Suh.
Man hører og læser så meget om, hvordan modgang og kriser gør stærkere (altså, når man kommer igennem dem).
Det giver også god mening, at man som menneske er bedre rustet til at klare problemerne i livet, når man har noget erfaring med livets skyggesider. Men hvad så, hvis man har haft en meget uproblematisk opvækst/barndom? Og ikke har været udsat for kriser eller store tab? Vil man så klare sig dårligere i livet fremadrettet?
Grunden til, at jeg spørger, er, fordi vores egen familie er en vaskeægte kernefamilie med masser af dansk idyl. Far, mor to børn, og ingen særlige kriser eller konflikter. Vi har det ganske enkelt rigtig godt sammen. Der har været et farvel til en bedsteforælder, men han var gammel og træt, så det var en god og smuk afsked.
Jeg håber ikke ligefrem, at vi har traumatiske ting i udsigt, men på den anden side vil jeg selvfølgelig også gerne have, at mine børn er rustet til at klare de ting, der måtte komme for dem senere hen.
Hvordan hjælper jeg dem bedst til at blive stærke, i mangel af ulykker?
Venlig hilsen G.

Kære G
Det var et interessant spørgsmål. For du har ret: af skade bliver man klog, og hvad der ikke slår os ihjel, gør os stærkere. Eksempler på forståelsen af, at modgang netop kan gøre os stærkere er der masser af i det danske sprog.
Men hvad, hvis man ikke har oplevet særlig megen modgang? Bliver man så et skvat? Ude af stand til at kapere en eventuel modgang senere?
Til dette må jeg sige: først og fremmest er det forældres fornemmeste pligt at skabe trygge rammer for deres børn og give dem masser af kærlighed! Det er nu engang det, der giver det bedste udgangspunkt for en god og sund udvikling.
Føler barnet sig trygt i sin opvækst, og oplever det sig elsket, så vil det udvikle en sund selvforståelse og en stærk og stabil tro på sig selv, og det er et godt fundament at have, når/hvis man bliver ramt af modgang.
En tilværelse uden for mange ”ulykker” eller kriser kan gøre det lettere for et forældrepar at skabe netop sådanne rammer for deres børn. Så jeres forholdsvis problemfrie liv er slet ikke nogen hindring for, at jeres børn vokser op og bliver stærke og sunde voksne. Tværtimod.
Men der er mange gode anledninger i hverdagen til at lære jeres børn om de mere svære ting i tilværelsen. Forståelsen for, hvordan man håndterer det svære behøver ikke kun at komme ud fra oplevelsen af traumatiske katastrofer. Mange hverdagsbegivenheder kan give anledning til en snak om, hvordan man fx håndterer afvisning, hvordan man søger hjælp, når man er ked af det, bange eller flov, hvad man gør når man savner eller bliver vred på andre.
Skulle du/I have brug for flere anledninger til at snakke med jeres børn om svære ting, så kan I fx se Ultra Nyt (Nyheder til børn, DR) med dem. Her får børn et lille indblik i de mange ting, der foregår rundtomkring i verden, men på en børnevenlig måde.
For alle gælder dog det samme: Vi er skabt som sociale væsener og til fællesskab. Vi har brug for hinanden. Hvis vi lever i et sådant fællesskab med andre, så vil det i sig selv udgøre en styrke, når/hvis vi rammes af noget, der sender os til tælling. Alle, uanset psykisk styrke og sundhed, kan komme ud for noget, de har svært ved at håndtere selv. Her er det, at støtten og trøsten kan bære os oppe og hjælpe os igennem – ud på den anden side.
Skulle dine børn komme ud for en virkelig svær tid i deres liv, så har du allerede givet dem det allervigtigste med, nemlig en vished om, at de aldrig behøver at stå alene i det.
Hilsen Suh