Hvorfor er der fokus på Israel?

Den hollandske pastor Willem Glashouwer har tidligere talt i Danmark og fik sidste år udgivet bogen ”Hvorfor Israel?”
Den hollandske pastor Willem Glashouwer har tidligere talt i Danmark og fik sidste år udgivet bogen ”Hvorfor Israel?”

I weekenden 4.-6. marts taler Israels-eksperten Willem J. J. Glashouwer i Holsted.

– Hvorfor er der tiltagende fokus på Israel i medier og menigheder? Og kan vi stole på det billede, medierne tegner af Israel?

Den 4.-6. marts besøger Willem Glashouwer fra ”Kristne for Israel” igen Danmark.
Willem Glashouwer var i Danmark hele 2 gange i 2015. Det blev til flere velbesøgte møderækker i kirker og menigheder. Samtidig præsenterede han sin bog ”Hvorfor Israel? der udkom på forlaget Scandinavia sidste år.
Denne gang taler han i Pottemagerens Hus i Holsted, som ofte ramme om fælleskirkelige arrangementer, så alle er velkomne, siger Moses Hansen.

Israel og de sidste tider

Willem Glashouwer har studeret emnet ”Israel” gennem adskillige år. Han er ordineret præst og teolog ved ”Dutch Reformed Church” og har skrevet adskillige bøger og bibelstudier om Israel og den kristne tro.
Glashouwers bog ”Hvorfor Israel?” er nu oversat til mere end 30 sprog.
Han har også skrevet bøgerne ”Why Jerusalem?” og ”Why Endtime?” (Hvorfor Jerusalem? og Hvorfor de sidste tider?). Her beskriver Glashouwer endetiden i Bibelens lys og ser på Israels betydning i denne sammenhæng.

Israels betydning i verden

Nogle af de emner, Glashouwer vil komme ind på under sine foredrag i Pottemagerens Hus, er:
– Hvilken betydning har Jerusalem for jøder, kristne og muslimer? – Hvad er forholdet mellem Israel og den kristne kirke i dag? – Hvorfor vender jøder hjem til Israel i store skarer, sidste år mere end 25.000, deraf ca. 9.000 fra Frankrig? og Hvordan udspilles og opfyldes Bibelens profetier i Mellemøsten i dag?
Der vil også være mulighed for spørgsmål til foredragsholderen.

Modtog Oranje-orden

Willem Glashouwer har været producer, studievært og direktør for den kristne tv-kanal ’Evangelische Omroep’. Efter en kræftoperation, hvor han fik fjernet en større tumor i hjernen, blev han præst i en stor reformert menighed. De sidster årtier har han været formand i Holland og senere international præsident for den pro-israelske organisation Christians for Israel.
Glashouwer rejser i dag over store dele af verden for at holde foredrag om Israel. Han er dekoreret af den hollandske Dronning Beatrix i 2010 med ordenen ”Order of Oranje Nassay”. Han er gift med Marianne, og de har 4 børn.
Besøget i Holsted bliver det eneste, Glashouwer når i denne omgang, oplyser Georg Berthelsen, Ebenezer/Exodus, der er dansk kontakt.