Luthersk netværk vil hjælpe konservative præster i Norge

s11_elnFlere præster har søgt støtte, siden Kirkerådet valgte at støtte homofile vielser i kirken.

Evangelisk luthersk nettverk (ELN) åbner for at give pastoral støtte til konservative præster, som fortsætter i Den norske Kirke trods udsigten til, at homofile skal kunne vies i kirken.

– Vi ønsker at give præster oplevelsen af at have et netværk i ryggen. Og i efteråret 2015 var der en del præster, som fandt det interessant at tage kontakt med os, siger talsmand Rolf Kjøde til hjemmesiden Sambåndet.
I forrige uge blev det offentliggjort, at også Kirkerådet går ind for, at homofile skal kunne gifte sig i kirken. Kirkerådet giver dermed sin tilslutning til Bispemøtets forslag fra oktober sidste år.

Af hensyn til enheden?

Selv om Kirkerådet består af både tilhængere og modstandere af forslaget om homofile vielser i kirken, har de affattet en såkaldt konsensusvedtagelse af hensyn til kirkens enhed.
Men den enhed kan ikke alle acceptere. Efter at Den norske Kirke åbnede for to syn på ægteskabet, gik flere præster sammen om at etablere netværket ”Carissimi”.
Netværket siger nej til homofilt samliv og ønsker ikke gudstjenestefællesskab med biskopper, som har godtaget dette.

Kirke med to rum

Dag Øivind Østereng var en af grundlæggerne af Carissimi i 2007. Siden efterårets kirkevalg gav flertal for at indføre vielse af ligekønnede, har Østereng talt om en ordning med ”to retslige rum” i Den norske Kirke. Han mener, kirken må indse, at forslaget om vielse af homofile vil føre til splittelse på flere planer i kirken.
«Denne splittelse er et faktum, og der må derfor organiseres to rum i kirken, inden disse liturgier vedtages i 2017. To rum, som holder fast på hver deres læretradition», skrev Østereng på Verdidebatt den 19. november sidste år.
Disse to ”rum” kan have hver deres liturgi, og det er op til hver enkelt menighed og præst at vælge hvilket rum, de vil tilhøre. Dermed kan kirken undgå at miste flere præster, tror Østereng.
Han forestiller sit et ”økumenisk fællesskab” mellem de to rum. Men der skal samtidig være mulighed for at afstå fra fx. nadverfællesskab.

Forventer ikke accept

Forslaget får støtte af Evangelisk Luthersk Nettverks Rolf Kjøde.
– Som leder for ELN har jeg givet støtte til et ræsonnement, som indebærer, at der etableres et alternativt tilsyn for præster i Den norske Kirke, siger Rolf Kjøde til Sambåndet.
Han tror alligevel ikke, at forslaget vil vinde gehør.
– Jeg tror, der skal meget til i Den norske Kirke, for at en sådan ordning bliver etableret, og det ved Carissimi også, siger Kjøde.

Frikirken, DELK (Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn), Normisjon, Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet danner ”Evangelisk luthersk nettverk”», hvis grundlag ifølge generalsekretær Rolf Kjøde er en ”klassisk luthersk tro”.