Forstanderskifte på Nordsjællands Efterskole

s2_wibeNiels Wibe har visioner om en fornyelse af skolen i ABC-spor.

Bestyrelsen for Nordsjællands Efterskole har ansat Niels Wibe som forstander, efter at han i periode har været konstitueret i stillingen efter tidligere forstander Erik Thomsen.

– Det er med stor glæde, at bestyrelsen har besluttet at ansætte Niels Wibe som forstander, siger Henrik Tuxen, formand for bestyrelsen for Nordsjællands Efterskole.
Niels Wibe har været ansat på Nordsjællands Efterskole siden 1998 og har været viceforstander siden 2000. De sidste ni måneder har han været konstitueret i forstanderjobbet. Niels er læreruddannet og har en diplomuddannelse i ledelse.
– I bestyrelsen har vi kunnet se og mærke, at han har visionære ideer og planer for, hvordan skolen skal forny sig. Fra bestyrelsens side har vi ønsket at give skolen en stærkere faglig profil, og vi har ønsket, at skolens kristne grundlag kommer til at stå endnu tydeligere. Det har Niels leveret på i den tid, han har været konstitueret, siger Henrik Tuxen.

A for Aktivt spor

A-sporet bliver activ-sporet, som er en videreudvikling af vores natur- og friluftsspor. Her lægger vi vægt på bevægelse og det sunde liv.

B for Bibelspor

Fra næste skoleår bliver en ny ramme for skolens 10. klasses A, B og C-spor iværksat.
– Vores hjertebarn er fortsat spor B – bibelsporet – hvor vi ønsker at give eleverne et dybere kendskab til, hvad Bibelen egentlig indeholder. Bibelsporet indeholder også fortsat en sportur til Israel.

C for Creative Media

Endelig lancerer vi som noget helt nyt spor C som sporet for ”Creative Media”. Vi ser et stort behov for et spor, hvor vores unge ud fra et kristent ståsted udvikler færdigheder til fx at begå sig på de sociale platforme og bliver i stand til selv at producere og formidle billeder, film og lyd målrettet de digitale medier, siger Niels Wibe.
– For mig er det afgørende, at den enkelte elev, der kommer til Nordsjællands Efterskole, har rykket sig, når skoleåret er slut. Det gælder både fagligt, menneskeligt og åndeligt. Og så er det mit ønske, at unge fra kristne familier, navnlig på Sjælland, vil møde hinanden på Nordsjællands Efterskole, pointerer Niels Wibe.
– Det har så stor værdi, når de unge skal videre i en ungdomsuddannelse, at de har et netværk af kristne kammerater inden for geografisk rækkevidde. Vi oplever, at mange af de venskaber, eleverne får, mens de er elever på Nordsjællands Efterskole, er venskaber for livet, siger forstanderen, der er gift med Lotte og har tre børn.
– Jeg er glad for at få lov til at stå i spidsen for Nordsjællands Efterskole, og glad for sammen med skolens dygtige og engagerede medarbejdere at byde velkommen til en skarpere og mere målrettet Nordsjællands Efterskole, siger Niels Wibe.