Nepals kvinder lærer at læse og kræve deres ret

 Kasteløse Jausara og hendes lille familie.
Kasteløse Jausara og hendes lille familie.

Læsegrupper hæver kasteløse kvinders status i Nepals landsbyer.

Hårdtarbejdende kvinder som Jausara får kun halv løn i forhold til mændene. Men når de lærer at læse, lærer de også om deres rettigheder – og det giver bonus. Mission Østs læsegrupper løfter kvindernes status i Nepal med støtte fra bl.a. Danmarks Indsamling.

Piger og kvinder i Nepals fattigste egne kan se frem til et barskt liv, især hvis de er kasteløse.
Jausara er én af dem, der har oplevet urimelig diskrimination. Men i en læsegruppe for kvinder har hun lært om sine rettigheder. Og det har økonomisk givet hende samme vilkår som mændene i hendes landsby.
Mission Østs projekt for diskriminerede piger og kvinder i Nepals Karnali-region har modtaget lidt over 1,6 millioner kroner fra Danmarks Indsamlingen, som løb over skærmen den 6. februar 2016. Pengene kommer nu kvinder som 21-årige Jausara til gavn.

Urørlig og undertrykt

Jausara er såkaldt dalit. Ordet betyder ”undertrykt” og betyder, at hun er helt uden for det hinduistiske kastesystem. Hun er kasteløs og betragtes endda som ”urørlig” og er ekskluderet af lokalsamfundet.
Derfor fik Jausara med det samme en knude i maven, da hun blev inviteret med til Mission Østs læsegruppe for kvinder i Karnali-regionen. Hvordan ville kvinderne fra de andre kaster reagere? Ville de rynke på næsen ad hende, ville de sladre om hende og sørge for, at hun blev lukket ude af det gode selskab?
”Jeg tænkte: ’Hvor skal vi være?’ For jeg var sikker på, at kvinderne fra de andre kaster ikke ville have en dalit som mig ind i deres hjem,” fortæller hun.

Samme hårde arbejde for kun halv løn

Jausara var vant til at blive diskrimineret. Selv om hun udførte det samme hårde slid som mænd, fik hun kun det halve i løn. Men hun trodsede sin frygt og deltog i læsegruppen. Her fandt hun ud af, at det var forkert at diskriminere. I dag kan Jausara både læse, skrive og kræve sin ret.
”I læsegruppen lærte vi, at mænd og kvinder har ret til samme løn. Derfor bad vi dem, som ejer markerne, om at give os mere i løn. Og det sagde de ja til,” fortæller Jausara glædesstrålende.
Før fik hun 100 rupees for en dags arbejde. Nu får hun 200 og altså det samme som de mandlige arbejdere. Det svarer til 12,50 kroner.
Mission Øst driver læsegrupperne i samarbejde med den lokale organisation KIRDARC. Kvinderne lærer også at starte deres egne små virksomheder i for eksempel tekstilfremstilling, bi- og hønseavl.

Børnene er stolte af deres mødre, som nu kan læse og skrive.
Børnene er stolte af deres mødre, som nu kan læse og skrive.
Skolegang, ligeløn og selvbestemmelse

Men det er ikke nok, at kvinderne kender deres rettigheder. Hele lokalsamfundet skal forstå, at kvinder, kasteløse og andre marginaliserede grupper er lige så meget værd som alle andre mennesker. Derfor holder Mission Øst og KIRDARC workshops for myndigheder og skolevæsen om pigers og kvinders ret til skolegang, ligeløn og selvbestemmelse.
Det er der brug for i et land, hvor der har ikke været lokalvalg i 14 år, og hvor de demokratiske strukturer derfor er ude af drift. Det betyder, at de rettigheder, der findes for kvinder, dalitter, personer med handicap og andre marginaliserede grupper ikke bliver håndhævet, hvis ikke myndigheder og skoler bliver oplyst, og de marginaliserede selv kræver deres ret.
Men det bliver der nu gjort noget ved. Bl.a. med penge fra gavmilde danskere gennem Danmarks Indsamling, der gav over 1,6 mio. til gavn for Nepals kvinder.