Ny teologi i Svenska Kyrkan?

Et forslag til en ny alterbog i Den svenske Kirke kritiseres af præsterne Mikael Isacson og Mikael Löwegren i avisen Dagen.
I den nye alterbog ser man ofte det upersonlige ”Gud” i stedet for ”han” eller ”Herren”. Dermed prøver man at imødekomme feminister og andre, som vil afskaffe de kønsspecifikke begreber. Treenighedens Fader-Søn-Helligånd kan i nogle tilfælde erstattes med ”Skaber-Redder-Trøster” eller ”Skaber-Frelser-Hjælper”. Men de to præster er stærkt kritiske over for forslaget:
– Svenska Kyrkan rører her ved hjertet i den kristne bekendelse. Troens indhold i en nøddeskal blev formuleret allerede på nytestamentlig tid. I trosbekendelsen bekræfter og tilslutter man sig dette troens grundmønster: Vi tror på Faderen og Sønnen og Helligånden. Det at tale om Fader, Søn og Ånd er at beskrive Treenigheden som relationer mellem tre personer. Dermed indbydes vi også til at træde ind i en nær relation til Gud som vores Far, Jesus som vores bror og Helligånden som vores hjælper. Og Jesus lærte os at bede ”Fader vor”, skriver præsterne.
Med den nye ordlyd vil kirken save den gren over, som den selv sidder på, mener Mikael Isacson og Mikael Löwegren.