Blå Kors: Kun en brøkdel søger hjælp til alkoholbehandling

Christian Bjerre, Blå Kors
Christian Bjerre, Blå Kors

Nye mål for den sociale indsats er ikke konkrete nok, mener Blå Kors.

– Det største problem er, at kun en brøkdel af de mange med alkoholproblemer søger hjælp og behandling, siger Blå Kors generalsekretær om regeringens ”mål for social mobilitet”.

– Der er brug for, at langt flere end de ca. 17.000 ud af 140.000 danskere, som er afhængige af alkohol, søger og opnår behandling. Her er der brug for nye initiativer for at få flere i behandling, siger Christian Bjerre.
Han mener, at de nye mål for den sociale indsats i Danmark er uambitiøse og slet ikke konkrete nok.
Regeringens mål for social mobilitet fokuserer på, at flere skal i arbejde, og færre skal være socialt udsatte. Der er ikke sat tal eller slutdato på målene, hverken samlet eller enkeltvis.

Mangler konkrete mål

– Vi glæder sig over, at regeringen nu laver sociale mål. Men det er virkelig uambitiøst ikke at sætte mere konkrete mål eller pege på, hvor pengene til en ekstra indsats for unge hjemløse eller stofafhængige skal findes, siger generalsekretær i Blå Kors Danmark, Christian Bjerre.

Vage mål for hjemløse

Blå Kors finder også regeringens mål om, at ”færre skal være hjemløse” alt for vagt og ikke konkret nok. Der er over 6.000 hjemløse i Danmark, og antallet stiger.
– Det er slet ikke godt nok, at man vil have færre hjemløse – Danmark har brug for et markant fald i antallet af hjemløse. Her skal vi mere end at udbrede ”god praksis”, som regeringen beskriver det. Vi har brug for billige boliger i de større byer og en klar udredning af, om fx alkohol- eller stofafhængighed er baggrunden for hjemløsheden. Mennesker, som har været hjemløse, have hjælp og støtte, når de får egen bolig. Det skal regeringen være med til at sørge for, at der er ressourcer til.
– De socialt udsatte bliver ”spist af” med alt for lidt støtte i kommunerne, og så er risikoen for tilbagefald meget stor. Det ser vi igen og igen, siger Christian Bjerre.
Blå Kors opfordrer regeringen til at opruste med nye initiativer på de enkelte områder, hvis den virkelig vil vende udviklingen med alt for mange socialt udsatte unge i Danmark.