Tidl. hippie skabte unik kirkegårdsmur

Patricia Solveson var hippie i 70’erne, men efter selvmordsagtig depression og en tid i mørke, blev hun ledt til en vigtig opdagelse og fik ny retning i sit liv.
Patricia Solveson var hippie i 70’erne, men efter selvmordsagtig depression og en tid i mørke, blev hun ledt til en vigtig opdagelse og fik ny retning i sit liv.

Jesu nærvær føles på en særlig måde i ’German Colony”s specielle kirkegård i Jerusalem, føler maleren Patricia Solveson.

Om lørdagen har den internationale kristne kirkegård i Jerusalems ’German Colony’ åben med rundvisninger.

Kirkegården blev oprettet, dengang tyskerne boede her. Den er fortsat i brug som gravplads for kristne.
Det er en amerikansk malerinde, Patricia Solveson, og den messianske jøde, Meir Aaroni, som giver liv til stedet.
Bibelselskabet i Israel har også et bogbord på kirkegården, hvor man bl.a. kan købe bibler på hebraisk, når der er rundvisning.

Maler med hippie-fortid

Patricia Solveson var hippie i 70’erne, men efter en selvmordsagtig depression og en tid i mørke, blev hun ledt til en vigtig opdagelse og fik ny retning i sit liv.
Denne tilstand gjorde hende villig til at slippe sine forudfattede meninger og modtage sandheden.
Hun vidste, at i vor tid med relativisme og indre smerte måtte der være mere, og hun fandt ikke bare sandheden men også Guds hellighed.
Da hun så Guds hellighed, blev hun klar over, hvad mørke og synd var, og at hun havde fordybet sig i mørket.
Hun blev klar over, at Jesus døde på korset, så Han kunne redde hende fra undergang.
Han anbragte sin kærlighed dybt inde i hende og bad hende til gengæld om at vise Ham tillid.
På det tidspunkt forstod hun ikke, hvad der var ved at ske med hende; men efterhånden forstod hun, at hun var gået igennem en proces med at blive ”født på ny” gennem Helligåndens kraft.

Murens maleri begynder ved indgangen med mørket, skabelsen, Adam og Eva, og Syndfloden.
Murens maleri begynder ved indgangen med mørket, skabelsen, Adam og Eva, og Syndfloden.
Maler Bibelen på muren

De sidste seks år er hun rejst til Israel i et par måneder to gange årligt for at male Bibelens fortællinger på kirkegårds-muren.
Murens maleri begynder ved indgangen med mørket, skabelsen, Abraham, Moses og udgangen fra Egypten og mere fra Det Gamle Testamente og fortsætter med fortællinger fra Det Nye Testamente. Nu er de sidste detaljer føjet til det store mur-maleri, og så vil man gøre mere ud af at oplære volontører til at fortælle besøgende dels hvad billederne handler om, dels om dem, der ligger begravet her.
Det bliver Patricia Solveson også involveret i sammen med et team, der bl.a. består af ledelsen af kirkegården.
Mur-maleriet tåler vind og vejr, da det er beskyttet med et særligt materiale.

På kirkegården ligger også den internationale bibellærer og forfatter Derek Prince og hans anden kone, Ruth Prince. Derek Prince var enkemand efter danske Lydia Christensen, som kom fra Pinsekirken Elim i København og havde adopteret 8 døtre - seks jødiske, en arabisk og en engelsk pige.
På kirkegården ligger også den internationale bibellærer og forfatter Derek Prince og hans anden kone, Ruth Prince. Derek Prince var enkemand efter danske Lydia Christensen, som kom fra Pinsekirken Elim i København og havde adopteret 8 døtre – seks jødiske, en arabisk og en engelsk pige.
Rundvisning med spændende historier

Mange gravsteder prydes af skriftsteder, og hvert gravsted har sin historie. Her ligger den internationale bibellærer Derek Prince og hans anden kone, Ruth Prince. Også en messiansk rabbiner, og en enkelt dansker, Niels Bonnesen (1902-1933), samt flere med spændende historier.
Den lørdag, jeg var på kirkegården, var der mange besøgende og flest jøder; rundvisningen var da også på hebraisk. Aftenen før havde jeg mødt Meir Aaroni på det norske gæstehjem, Bet Norvegia, hvor han ofte kommer.
Aaroni fortæller om kirkegårdens interessante historie og lidt om de mennesker, der ligger der. Han fortæller gerne om sin tro og har et ønske om at bringe evangeliet til jøderne.

Indvies på mandag

På mandag den 16. maj fra kl. 16-18 vil muren med kunstværket blive indviet til Guds ære.
– De, som har været på denne kirkegård ved, at Herrens nærvær er helt specielt her. Han rører og drager mennesker fra hele kloden til at få et forhold til Ham, skriver Patricia Solveson i indbydelsen.