Bed for Grundloven

Af Bodil Lanting Cand. teol., journalist
Af Bodil Lanting
Cand. teol., journalist

I dag fejrer vi Grundloven. Vi glæder os over alle de rettigheder, vi har som danskere. Men mange nye politiske tiltag giver årsag til bekymring. Derfor må vi bede Gud om hjælp, så alle borgere fortsat må opleve ret og retfærdighed.

Det er kristnes pligt at adlyde øvrigheden. Det slås fast mange steder i Bibelen. Men der er også hjemmel for protester. Man må påberåbe sig sine borgerrettigheder, hvis øvrigheden begår overgreb. Det gjorde både Jesus og Paulus under forhør hos ypperstepræsten (hhv. Johannes Evangeliet 18:23 og Apostlenes Gerninger 23:2).

Vi ser også apostlen Peter afvise myndighedernes krav, da apostlene fik forbud mod at forkynde Kristus. ”Døm selv, om det i Guds øjne er ret at lyde jer mere end Gud”, siger Peter til Rådet i Ap.G. 4:19.

Også i Danmark kan kristne finde på at gribe til selvtægt. I Guds navn vil vi ind imellem forsvare at gå imod loven, fx ved at gemme udviste asylsøgere, som kunne være i reel fare efter en hjemsendelse. Det er en farlig vej at slå ind på, og vi må ransage vore motiver i det enkelte tilfælde for at kunne vide, om vi gør det rette.

Men både på Grundlovsdag og i hverdagen kan vi bede ud fra Fadervor:

Vor Fader, du som er i himlene! Tak fordi vi må være dine børn,
Helliget blive dit navn, Lad os ophøje dit store navn,
komme dit rige, Lad jorden fyldes med kundskaben om dig som vandet dækker havets bund,
ske din vilje som i himlen således også på jorden; Lad os se din gode vilje ske,
giv os i dag vort daglige brød, Tak for vores land og alt godt, du giver os,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, Hjælp os til at tage ansvar for vores eget liv uden at bebrejde alle andre for det, de gør. Hjælp os til at være gode borgere og kæmpe for de svage,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Bevar os fra at leve i misundelse. Bevar os fra unødig selvtægt, men hjælp os til at handle ret, når dine bud trædes under fod.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Vi tilbeder dig og vi venter på dit rige med ret og fred og glæde i al evighed.
Amen.