Regeringen sidestiller kristne præster med muslimske hadprædikanter

Af Iben Thranholm Cand. teol. og journalist. Samfundsdebattør.
Iben Thranholm, Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Regeringen indgik i sidste uge en aftale med flere partier om at kriminalisere visse ytringer fra religiøse forkyndere. Statsministeren udtrykte, at ”det gælder ytringer, som undergraver dansk lov og danske værdier”. Det er primært radikale islamiske hadprædikanter, som aftalen er rettet imod, og som vil man forhindre i at rejse ind i landet.

Men ser man nærmere på aftalen, viser det sig, at det gælder alle trossamfund udenfor folkekirken, og hos disse er der også opnået enighed om skærpet tilsyn med friskoler, tilbagetagelse af vielsesmyndighed samt fratagelse af skattefordele. Desuden bliver der indført et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere.

Det vil i praksis sige, at der nu føres tilsyn med alle kristne trossamfund, dvs. kristne frikirker og den katolske kirke, i Danmark på lige fod med islamistiske hadprædikanter. Alle med en gudstro udenfor folkekirken mistænkeliggøres. Selvom denne regering næppe vil at gå direkte i struben på frikirkerne, men primært føre tilsyn blandt radikale islamistiske bevægelser, så må aftalen få alarmklokkerne til at ringe blandt kristne.
Kristen moral og syn på ægteskab, seksualitet og især homoseksualitet er generelt under kraftigt beskydning. Kristne friskoler har allerede været under lup for deres seksualundervisning og især den del, som drejer sig om synet på homoseksuelle forhold. Får vi en rød regering med Manu Sareen-skikkelser i spidsen, kan lovgivningen let bruges til også at lukke munden på kristne med. Det er ikke utænkeligt, at katolske præster vil blive kriminaliseret, fordi de ikke kan og vil vie homoseksuelle, fordi de er imod abort, og hele kirken kunne kriminaliseres, fordi den ikke ordinerer kvinder til præster. Mange kristne traditioner kommer i dag ind under kategorien ”hate-speech”. Og den slags tale bliver nu altså strafbart.

Der er derfor meget mere end blot ytringsfriheden på spil med den nye aftale. Det handler om den kristne kirkes overlevelse – og ikke mindst kristnes ret til at tro og praktisere, som de vil. Derfor må alle kirker i Danmark gå kraftigt imod aftalen.