Overlevelsestur for Efterskolen Alterna på Nordsjælland

Og turen sluttede med grillmad omkring bålet.
Og turen sluttede med grillmad omkring bålet.

Formålet var bl.a. at kende hinandens svagheder og styrker.

Den 20. august startede efterskoleåret 16/17 på Alterna med en 1. skoledag, hvor de nye elever og deres familier mødtes på efterskolen. Inden den første skoleuge var omme på Efterskolen Alterna, var eleverne ude på overlevelsestur, som bl.a. indebar en samlet gåtur på over 20 km, en kanotur, ko-tunger og ko-lunger, en masse teambuilding-øvelser og alt sammen uden søvn.

En speciel og grænseoverskridende måde at starte sit efterskoleår på.

Skole og rejse

Efterskoleåret på Alterna indeholder en skoleperiode på 32 uger, en udlandsrejse på 7 uger og en arbejdsperiode på 14 uger.
Udlandsrejsen er en missionstur, hvor fokus er at række ud til mennesker, der har sociale behov. Skolen er drevet på et værdigrundlag med udgangspunkt i den kristne kulturarv.
Målet er at lade eleverne gennemgå en dannelsesproces i mødet med mennesker, som har en tro, og mennesker, som kommer fra andre sociale, kulturelle og religiøse baggrunde.

Skærper værdierne

Dette møde hjælper den enkelte til at tage stilling, finde sine værdier og få afprøvet sin overbevisning.
Alterna ønsker at skærpe elevernes medmenneskelige bevidsthed i mødet med nød og sociale udfordringer. Her kommer overlevelsesturen også ind i billedet.

Vækket kl. 1

Overlevelsesturen startede med, at eleverne blev vækket omkring klokken et om natten.
De blev så delt op i de hold, som skolen også er inddelt i: Amerika, Afrika og Asien, med omtrent 20 elever per hold.
Overlevelsesturen er udover at være en ryste-sammen-tur også en konkurrence mellem holdene. Hvert hold fik udleveret en Pagtens Ark med sten i, som de skulle have med på hele turen. Arken med stenene blev så brugt som bonus og strafmetode på hele turen, alt efter om de gjorde sig fortjent til at få fjernet sten fra Arken eller skulle have flere sten i.
De blev så sendt af sted et hold ad gangen med et kort, en pagtens ark og en nødtelefon, og så var det ellers bare af sted på en 10 km lang tur mod Esrum Sø.

Stoppet af politiet

På vej derud mødte de tre forskellige poster med nogle samarbejdsøvelser, hvor de både blev vurderet på udførelsen af opgaven, men også på hvor god stemning og gejst, der var på holdene.

Udover posterne fik de også en lille skræmmeoplevelse, som gik ud på, at en politibetjent efter aftale med skolen stoppede holdet og mistænkte dem for at have været indblandet i et trafikuheld forårsaget af stenkast, og da eleverne jo netop bar rundt på en Pagtens Ark fyldt med sten i, blev det til en situation, som er svær at forklare sig ud af.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De vidste ikke, at situationen med politibetjenten var sat op af teamet af lærere, der havde planlagt turen, så dette indslag var med til at skabe lidt forskrækkelse og spænding blandt eleverne.

Noget af overlevelsesturen foregik i forbindelse med Esrum Sø i Nordsjælland.
Noget af overlevelsesturen foregik i forbindelse med Esrum Sø i Nordsjælland.
På Esrum Sø

Efter en hård og lang nat nåede alle tre hold frem til Dronningens Bøge ved Esrum Sø, som først og fremmest bød på noget morgenmad.
Derefter fortsatte konkurrencerne med bl.a. en svømmetur ud i søen, kanotur på søen, klatring i træer og andre teambuildings-øvelser, der var med til at skabe en dynamik blandt eleverne og give dem en forsmag på, hvordan de på deres spændende udlandsrejser griber pressede situationer an som hold.

Aflive høns

Holdene skulle også fremskaffe egen frokost. De fik udleveret nogle høns på hvert hold, som skulle slås bevidstløs, halshugges, plukkes og derefter grilles, før der var mad på bordet. Og sådan et par trætte og sultne teenagere kan sagtens få slagtet høns, selvom det kan være rimelig grænseoverskridende for nogle af dem til at starte med.
Efter frokosten gik turen 10 km hjemad igen mod Alterna i centrum af Hillerød, hvor den sidste konkurrence skulle forløbe, og vinderholdet skulle udvælges.
Derefter sørgede forstander Ruben Holmgreen Falk for lækker grillmad, inden eleverne ellers kunne få deres længe ventede bad og søvn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lærer sammenhold

Overlevelsesturen gør, at eleverne hurtigt finder sammen og får startet et stærkt fælleskab op på holdene. For når man møder udfordring og føler sig presset, men alligevel formår at gennemføre nogle besværlige øvelser og får overskredet nogle af sine personlige grænser i fælleskab, så udvikler man et stærkere bånd med hinanden, mener forstander Ruben Holmgreen Falk.
– De får øjnene op for, at man sammen kan klare ting, man ikke kunne have formået alene.

At de i denne proces hygger sig sammen, lærer hinanden at kende og også erkender styrker og svaghederne hos sig selv og på holdet, er guld værd at få med sig på livets rejse.
Efter kun en uge på skolen har de allerede en tillid til hinanden, som de ellers ikke ville have. De har været trætte, sultne og udholdende sammen og har fået lov til at se sider af sig selv og hinanden, som man under normale forhold ikke ville opleve.

Læs andre artikler om efterskolerne i uge 37 – 2016