Sognedag om Café Exit: ”Fra indsat til værdsat”

Johnny Viktor Pedersen fortæller om Café Exit på sognedagen i Skelgårdskirken i Kastrup søndag d. 9. oktober.

To af præsterne i Skelgårdskirken er involveret i arbejdet med nuværende og tidligere indsatte. Derfor skal menigheden nu stifte bekendtskab med Café Exit, konfirmanderne får besøg af tidligere kriminelle, og i november kommer Fangekoret og giver koncert.

Café Exit er et kirkeligt socialt arbejde, der henvender sig til ex-indsatte og indsatte, som gerne vil starte på en frisk. Caféen tilbyder uformelt, hyggeligt samvær, job- og uddannelsesvejledning samt gældsrådgivning og samtaler med terapeut og psykolog. Målet er at hjælpe indsatte og ex-indsatte til at skabe nye netværk og leve som aktive mennesker uden kriminalitet.

Café Exit er oprettet i 2007 på initiativ af Fangekoret, præster fra Vestre Fængsel og Apostelkirken og drives som en selvstændig forening. Café Exit har modtaget støtte fra en række fonde, bl.a. Folkekirkens Udviklingsfond, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Københavns Kommune og Ole Kirks Fond.

Siden 2011 er en del af indtjeningen kommet i hus ved at sælge mentor- og rådgivningsforløb til kommuner.