Suveræn sprogbehandling og stof til eftertanke

s15_Liv og lidenskab_Johannes Sløk_Kjeld HolmJohannes Sløk regnes af mange for at være en af 1900-tallets største danske teologer, læg dertil at han også var en bidende skarp polemiker, og man har noget, der nærmer sig en institution.

Det var han også. Men man skal også lige have for øje den mangfoldighed af emner, han formåede at brede sig over: eksistentialisme, det absurde teater set i forhold til Jesu forkyndelse, Kierkegaard, Shakespeare (sidstnævnte oversatte han) og Luther (ikke at forglemme). Det skal heller ikke glemmes, at han i 1967 var grundlæggeren af Institut for Idéhistorie.

Blandt meget andet er 2016 også 100-året for Sløk, og det har eleven og vennen, tidl. biskop Kjeld Holm markeret ved at lege sporhund og gå på jagt i de gamle arkiver. Den slags bøger har det lidt ligesom jubilæumsskrifter: en sækfuld lopper, der hopper rundt derinde, men til dels står i vejen for et egentligt overblik. Nu er der imidlertid det heldige ved det, at hvis der lige akkurat er én ting, den gamle Sløk ikke magtede, så var det at være uinteressant.

Her defineres humor tankevækkende som ”det åndedræt, man har i beredskab”; lidt i forlængelse af dette synspunkt taler han – med baggrund i julens budskab – også om den ”forsvundne fest”; her opfordrer han kirken til ”at genindføre glæden, lystigheden og latteren. Man kunne begynde med at aflægge lidt af højtideligheden. Den er nemlig falsk, for sand højtid hører uomgængeligt sammen med sand munterhed” (s. 132).

Jo, her er meget at hente – også af lettere gods. Men fremfor alt noterer man sig Sløks karakteristiske kompromisløshed. Hans udfald mod tresser-marxisternes dogmatiske frelsthed rammer lige i plet, ligesom hans påstand om, at Jesus måske er ”den eneste, der virkelig konsekvent har angrebet rigdommen i alle dens tænkelige former” (s. 158).
Det er næppe tilfældigt, at han engang i et interview som sit motto anførte: Gør ret, og frygt intet. En ikke alene ambitiøs rettesnor for hans virke, men også én der forpligtede.

Suveræn sprogbehandling. Stof til eftertanker. Stor, større, Sløk.

Johannes Sløk:
”Liv og lidenskab.” Efterladte og genfundne tekster udvalgt af Kjeld Holm.
173 sider • 200 kr. Kristeligt
Dagblads Forlag