Mobbeofre vælger kristne friskoler

Mere end hvert femte norske barn oplever mobning i folkeskolen. Mange vælger derfor kristne friskoler, siger professor Gunhild Hagesæther (indsat billede).
Mere end hvert femte norske barn oplever mobning i folkeskolen. Mange vælger derfor kristne friskoler, siger professor Gunhild Hagesæther (indsat billede).

– De kristne friskoler fungerer som et alternativ for elever, der har haft negative oplevelser i den offentlige skole, siger en forsker ved NLA Høgskolen i Bergen.

En ny undersøgelse blandt forældre til børn på kristne friskoler viser, at mange vælger kristne friskoler på grund af mobning i norske folkeskoler.
– På grundskolerne svarer over 21 procent sådan. Det vil sige mere end hver femte elev. Det er mange, siger Gunhild Hagesæther, som er professor ved NLA høgskolen. Hun har lavet undersøgelsen sammen med seniorrådgiver i Kristne Friskolers Forbund Signe Sandsmark.

Lettere at vælge friskole

Hagesæther tror, det er lettere og mere socialt accepteret at vælge en kristen friskole fremfor at flytte barnet til en anden offentlig skole. Forældre begrunder ofte deres valg med at henvise til det, skolen står for.

Forskeren mener, at undersøgelsen kan bruges som et argument for statsstøtte til friskolerne.

– Det er vigtigt, at denne gruppe får adgang til dette alternativ, uafhængigt af forældrenes økonomi. Jeg vil forsvare disse skolers ret ud fra deres vigtighed som alternativer til den offentlige skole, siger Hagesæther.

Ikke kun kristne

Undersøgelsen viser også, at 92,3 procent af eleverne på de kristne friskoler har forældre med kristen baggrund.
Men op mod 7,7 % af familierne har altså et andet livssyn. Blandt de øvrige trossamfund er der flest muslimer og hinduer, men der er også forældre, som er buddhister, jøder, Jehovas vidner og mormoner, siger Sandsmark.
De kristne friskoler er altså ikke ”livssyns-homogene”, konkluderer Hagesæther.

Mobberen bør skifte skole

Over halvdelen af forældrene begrunder deres valg af en kristen friskole med ”et godt socialt miljø”. Det har meget med skolernes størrelse at gøre.

– Mange af de kristne skoler er relativt små, hvilket gør det lettere at opdage mobning. Det kan også være lettere at finde en god løsning på et eventuelt mobbeproblem på en lille skole, siger Hagesæther.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Norges uddannelsesministerium er dog ikke enig i, at mobning har med skolestørrelsen at gøre.

Det vigtigste er, at kompetente voksne griber ind over for problemet. Og for øvrigt bør det være mobberen selv og ikke offeret, der skal skifte skole, siger tidl. statssekretær Birgitte Jordahl til KPK.
KPK/Bodil