Kristentro bekæmper også terror

Af Iben Thranholm Cand. teol. og journalist. Samfundsdebattør.
Iben Thranholm. Cand teol., journalist og samfundsdebattør.

Her ved redaktionens afslutning er der stadig en uges tid til vi når årsskiftet, og meget kan nå at ske inden da. I ugen op til jul var vi vidne til to pludselige terrorangreb. I Tyrkiet blev den russiske ambassadør Andrey Karlov skudt af en islamist, og i Berlin pløjede en lastbil igennem et julemarked og dræbte 12 mennesker og sårede adskillige.

Ingen ved, hvornår og hvorhenne det næste angreb rammer. Samtidig oplever det vestlige samfund en enorm polarisering holdningsmæssigt mellem højre- og venstrefløjene, som i værste fald kan kamme over i en borgerkrigslignende tilstand.
Der er nok at være bekymret for. Hvordan finde et lyspunkt i en verden med så store spændinger?
Umiddelbart efter de to terrorangreb sagde USAs næste præsident, Donald Trump, to ting, som gav mig håb om, at Vesten vågner op i 2017.
Trump sagde, at det var islamistiske terrorister, der havde udført terrorhandlingerne. Det var banebrydende. Obama og de europæiske ledere undlader konsekvent at sige “islamistisk”. Men for at kunne bekæmpe sin fjende bliver man nødt til at identificere ham. Trump sagde i samme sætning også, at det var endnu et angreb på kristne og på kristne samfund og helligsteder.
Det er næsten revolutionerede, at Trump tør sige, at islamisterne ikke bare angriber vestlige demokratiske samfund, men slet og ret kristendommen. Det er en meget vigtig erkendelse at gøre, for at forstå, hvad der er på spil. Og det tilskynder os til bruge kristentroen mere og bedre i kampen mod islamismen.
Til en demonstration mod Merkel i Berlin efter terrorangrebet på julemarkedet sagde en præst, at i kristendommen hænger fred sammen med retfærdighed, og man har man ret til som kristen at forsvare sit land og sin kultur.

Retfærdigheden er et aspekt af kristentroen, som er blevet fortrængt og glemt til fordel for en blød, barmhjertig udgave af kristendommen, hvor man ikke tør sige fra. Det betyder, at vi har mistet dømmekraften i forhold til ondskab og er ved at begå kulturelt selvmord. Kristendommen siger, at vi skal elske vores næste som os selv. Men hvis vi ikke først elsker os selv, især som kristne og som kristen kultur, er vores næstekærlighed blot ren sentimentalisme.
Lad 2017 blive et år, hvor vi fornyer og forstærker vores kristne tro.
Godt Nytår.