Stadig flere går til babysalmesang

Babysalmesang styrker båndet mellem babyerne og deres forældre – og de voksne har glæde af at møde hinanden.

I Haderslev har man været nødt til at oprette to hold hvert halvår fordi efterspørgslen er så stor. 

Det næste hold starter først den 27. januar, men allerede nu er der kun 3 pladser tilbage på babysalmesangsholdene i Haderslev.

– Det er en succeshistorie, som vi glæder os meget over. For et par år siden var ventelisten så lang, at vi valgte at lave to hold hvert halvår med babyer og deres syngende og dansende forældre i Domkirken. Men tilslutningen er helt overvældende, og nu er der kun tre pladser tilbage til de to næste hold, selvom der er en måned til kursusstart, fortæller kirke- og kulturmedarbejder Henrik Engelbrekt Refshauge, der underviser på babysalmesang.

TV-Syd var med på plejehjemsbesøg

TV-Syd var forbi midt i december for at lave en reportage fra den sidste babysalmesang på det nu afsluttede hold. Afslutningen foregik på plejecentret Humletoften blandt syngende ældre og pårørende.
– Det er så givende begge veje at holde og deltage i babysalmesang, fortæller Henrik Refshauge, som også har været ude og undervise andre babysalmesangere i nabostifter.
– Det er helt tydeligt, at båndet mellem barnet og dets far eller mor bliver styrket gennem musik og sang. Desuden mærker familien, hvor fantastisk et redskab det er, når der skal puttes, leges og trøstes.
Men for mig er den bedste historie, at babysalmesanger-forældrene fortæller om, at de også får nærvær med andre forældre og genopdager kirken og Gud, fortæller han.

Gud er for hele familien

Haderslev Domsogn arbejder hele tiden på at blive relevant med tilbud til alle typer mennesker i sognet.
– Jeg bliver så glad, når forældre i stor stil valfarter til kirke med deres børn, for kristendommen er bestemt ikke kun for voksne og konfirmander!
Nogle bruger babysalmesangskurset som en indgang til et hverdagsliv, hvor Gud måske lidt mere bliver en ingrediens i familien, fortæller Henrik Refshauge.
Han laver også ”FamilieNyt”. Det er en mail, der kommer flere gange om året til over 400 familier i sognet med oplysninger om familiearrangementer i Domsognet.
Der er også idéer til, hvordan man som familie kan have Gud med i hverdagslivet fx. omkring de store højtider jul, påske og pinse.

Babysalmesang:
Det skønnes, at ca. en fjerdedel af alle babyer i Danmark går til babysalmesang (Politiken 23.09.2014).
Den smukkeste sangstemme børn kender som spæde er mors og fars.
Man behøver ingen forudsætninger.
Foregår i et rum med indtryk for alle sanser, fx lyde fra orgel, instrumenter og forsanger. Kirkerummet er fyldt med lys, farver og former, der er helt anderledes end hverdagens.
Motorikken formes i dans og bevægelse.
En sjov og utraditionel måde at udvide sit sang- og salmekendskab på.
Et åndehul, hvor man kan være helt sammen med sin baby.