At hjælpe kultur-kristne til at blive troende

Overlæge fandt selv troen og vil gerne hjælpe andre til en kirkelig tro.

”Den Lille Lilla” er et forsøg på at beskrive kristendommen, så de såkaldte kulturkristne får en dybere tro.

Forfatteren er Willy Hanghøj-Petersen, en tidligere overlæge, som læste teologi, da han var omkring de 80 år!
I 30 år af sit arbejdsliv arbejdede han i Holstebro, hvor han var chef for centrallaboratoriet og oprettede den nye klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske afdeling.

Personlig tro

Her kom han i kontakt med en præst, som ledte ham videre til en mere bevidst tro. Han var ellers vokset op i Aabenraa i et socialdemokratisk arbejderhjem, hvor man nærmest var anti-kirkelige. Og på universitetet havde han fået den fornuftsmæssige tilgang, som udelukkede det overnaturlige. Men i en krise havde han dog haft lidt kontakt med den katolske kirke, indtil hans fornuft strittede imod.

Alt det står der dog ikke noget om i bogen, som er en personlig henvendelse til kulturkristne, der ligesom han selv er døbt og måske kommer i kirken til jul, men som måske mangler en personlig tro.

Kirkelig eller troende

Idéen er god nok. Der er mange gode tanker i bogen. Personlig synes jeg dog, at den er lidt for ’kirkelig’ i sine formuleringer, i stedet at støtte sig til Bibelen. For det er en tilpasset form for kristendom, som de kulturkristne på denne måde møder, og ikke den ”originale” fra Ny Testamente.

I den moderne kirkelighed skærer man det uforståelige fra. Forfatteren forsøger fx at (bort-)forklare himmelfarten som noget åndeligt. Og den evige ild, som Jesus selv henviser til, kan han ikke acceptere. Det kan Paven heller ikke, og så må det vel være sandt? Eller? Skabelsen bliver også hængt op på evolutionsteorien, så den ikke støder an. Og opstandelsen bliver sammenlignet med reinkarnationen, som han dog tager afstand fra.

Så selv om vi sagtens kan følge lægens ønske om at gøre kristendommen mere forståelig for de kulturkristne, så er det desværre kun en fortyndet fornuftstro, vi præsenteres for, hvor der er hugget en hæl og klippet en tå, ligesom i Askepot for at få skoen til at passe.
Spørgsmålet er, om der er liv og kraft nok i denne tilpasnings-teologi, hvor troen reduceres til, hvad vores begrænsede hjernekasse kan forstå.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg vil anbefale, at vi i stedet leder de kulturkristne tilbage til Ny Testamentes overnaturlige og grænsesprængende tro. Dén kan forvandle.

Willy Hanghøj-Petersen
Den Lille Lilla
157 sider. 100 kr. Guggeforlaget. Kan bestilles ved henvendelse til forfatteren på willyhp13@gmail.com