Stort frafald fra teologistudiet – men ikke på MF og DBI

DBI’s studerende véd, hvad de vil med uddannelsen, siger rektor Børge H. Andersen.

Over halvdelen af dem, der begynder på universiteternes teologistudier, falder fra. Men på Dansk Bibel-Institut i Kbh. og på Menighedsfakultetet i Aarhus er situationen en helt anden.

En artikel i Kristeligt Dagblad hæfter sig ved, at frafaldet sker i en tid med stigende præstemangel. Kirken må gøre noget, hedder det. Men måske kan erfaringerne fra MF og DBI inspirere. Disse bibeltro studiesteder er dog ikke blevet inddraget i artiklen, påpeger Indre Missions Tidende.

På DBI og MF tilbyder man undervisning i de første fire år, bachelor-delen, til mange af de studerende, der senere afslutter studierne med en kandidatgrad på universiteterne. Men de studerende modtager stadig ikke tilskud fra Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Rektor Børge Haahr Andersen fra DBI siger til IMT: ”Som regel har vi meget lidt frafald fra studiet. Det har noget at gøre med, at når man først har valgt en uddannelse uden SU, så er man meget motiveret. Forrige år havde vi et frafald på cirka 20 procent, i år har vi slet ingen. Tvært imod er en enkeltfagsstuderende blevet helhedsstuderende.”

Til gengæld har de fleste studerende på DBI en kirkelig baggrund og er meget bevidste om, hvad de vil med uddannelsen, tilføjer han.

På MF er frafaldet også forsvindende lille sammenlignet med universiteternes: ”Ud af et hold på cirka 25 vil blot et par stykker vælge at søge en anden uddannelse,” siger fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen. Han peger på, at den gode statistik hænger sammen med, at MF bevidst kombinerer den teoretiske viden med praksis.

– Jeg tror, det er vejen frem, hvis man vil fastholde motivation og engagement, siger Thomas Bjerg Mikkelsen til IMT.