Frivillige må stadig arbejde gratis

Det skal være nemmere for folk at lave frivilligt arbejde uden at miste offentlige ydelser, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Onsdag have Folketinget førstebehandling af et lovsforslag, som forlænger en netop udløbet to-årig forsøgsordning. Dermed kan dagpenge- og efterlønsmodtagere stadig udføre frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen uden modregning i ydelsen.

Langt det meste frivillige arbejde i Danmark har ikke karakter af almindeligt lønarbejde og kan derfor udføres ubegrænset og uden modregning i ydelsen. Det gælder fx aktiviteter i forbindelse med idrætsforeninger, hjemmeværn samt kirkelige og humanitære organisationer.