Tre unge Karlslunde-præster er alle årgang ’1984’

De tre jævnaldrende unge præster i Karlslunde er fra venstre Johan Dalsgaard, Peter Bæk og Gerhard Jónsson Mikkelsen.

Her forklarer de, hvorfor den kendte karismatiske folkekirke har en vision, og hvad den går ud på.

For et år siden fik Karlslunde Strandkirke en ny vision, som gælder for 2016 – 2020. Hvad går den ud på, og hvorfor skal en kirke have en vision?

Det spørgsmål besvares af kirkens tre præster; Gerhard Jónsson Mikkelsen, Johan Dalsgaard og Peter Bæk.

Vision er vigtig

“Som folkekirke har vi en helt bestemt rolle og funktion, og den ændrer sig ikke fra det ene år til det andet.
Alligevel er det vigtigt at have en vision og forny den, for både samfundet og kirken forandrer sig hele tiden – uanset om vi er bevidste om det eller ej.
At have en vision betyder for os, at vi aktivt arbejder med i hvilken retning, vi ønsker, at vores kirke skal bevæge sig,” fortæller Peter.

5 punkter om kirken

“Det er let at blive grebet af den ene aktivitet efter den anden og glemme det store billede.
Grundlaget for vores vision er derfor overbevisningen om, at Gud allerede arbejder – også i Karlslunde.
Derfor har medlemmer af menigheden været samlet med jævne mellemrum for at sætte fokus på, hvor Gud allerede arbejder lige nu.

Det er udmøntet i følgende fem punkter, som vi vil arbejde ud fra”, fortæller Peter videre:
1) vi ønsker at lytte til Gud
2) vi ønsker at dele troen
3) vi ønsker at involvere unge
4) vi ønsker at favne familier
5) vi ønsker at række ud
Punkt 5 handler fx om, at mange af de mennesker, som kommer i Strandkirkens menighed, hjælper til med arbejdet blandt flygtninge i Karlslunde, eller hjælper til ude i folks hjem med praktiske opgaver, når der to gange om året afholdes ”Aktiv Søndag” i to timer efter gudstjenesten en søndag.
Men at række ud kan også betyde, at man støtter op om – og deltager i – ældrearbejdet på Langagergård Plejecenter.

Pege på Jesus

”Visionen afspejler, at vi som menighed ønsker et fællesskab med hinanden i vores menighed.
Men det er ikke kirkens aktiviteter alene, der binder os sammen. Vi ønsker at pege på, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os. Det budskab vil vi gøre vort til, at flere og flere skal høre om”, siger Gerhard, Peter og Johan samstemmende.

Sjovt at gå i kirke

”Ja, og så skal det være sjovt at gå i kirke”, siger Gerhard og fortsætter:
”Karlslunde Strandkirke ønsker at være kirke for alle: både børnefamilier og unge, som visionen har fokus på – og alle andre. Det skal være et sted, der er rart at komme. Det sker i praksis, når vi for eksempel indbyder til legestue, ”FamilieFredage” med værksteder og spisning – og mange andre aktiviteter”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vi er som kirke kaldet til også at tage os af de svage, så derfor ønsker vi at ‘række ud’ til dem, der på forskellig måde har det svært i vort samfund”, forklarer Johan og slutter:
”Ved at have en vision tydeliggør vi som menighed, hvad der er vigtigt at have fokus på lige nu.

Selv om det ikke er os, men Gud, der i sidste ende er herre over resultatet, så hjælper visionen os til at være målrettede i vores arbejde.”

Årgang 1984

De tre jævnaldrende præster, alle tre er født i år 1984, har været tilknyttet Strandkirken siden 2014 (Gerhard Jónsson Mikkelsen), 2015 (Peter Bæk) og 2016 (Johan Dalsgaard).
Man kan læse mere om Karlslunde Strandkirkes vision på kirkens hjemmeside www.strandkirken.dk
Dorthe Hartig.


Artiklen fortsætter efter annoncen: