En ny tid for Huset i Knabrostræde?

Ud fra Huset i Knabrostræde foregik der bl.a. gadeevangelisation på Strøget. Her er det Jørgen Vium Olesen, der prædiker.

Jørgen Vium Olesen fortæller om ’Huset i Knabrostræde’, som spillede en vigtig rolle i Jesus-vækkelsen i 70’erne. Huset har siden været brugt til fx café, men skal nu igen bruges til det oprindelige formål.

Udfordringen, ideen om en gadeavis blev født i huset i Knabrostræde. De første numre udkom i februar 1973, som en gadeavis.

Siden har en del af huset været lejet ud. Som menighedshus, bønnehus, Cafe m.m. Men nu kommer der en ny tid, tilbage til de oprindelige visioner.

Ved vores sidste bestyrelsesmøde læste vi om Kaleb fra Josvabogen 14:6-15.

”HUSKER du”, sagde Kaleb til Josva, ”hvad Moses sagde til os to, da vi for 45 år siden blev sendt ind for at udspionere landet? Den dag lovede Moses mig: ”Den del af Kanáns land, som du har været inde i, skal altid tilhøre dig og dine efterkommere, fordi du har vist Herren fuld lydighed””.

Husker du?

Vi HUSKER de drømme og visioner, vi havde dengang, om vækkelse, om reformation i det danske samfund, om festivalerne, ”Den Lange Dag”, om demonstrationerne imod pornoens frigivelse, imod fri abort, ”Den lille hvide” som blev udgivet som et modsvar til de venstreorienterede og kulturradikales ”Lille Røde” til skoleelever, en opfordring til oprør og nedbrydelse af gode samfundsnormer.

Kaleb fik tildelt det højland, som Moses havde lovet ham. ””Nu er jeg 85 år, men lige så stærk som dengang. Du HUSKER nok, at anakitterne bor der i store befæstede byer. Men ved Herrens hjælp skal jeg nok få jaget dem bort, som han lovede.” Så velsignede Josva ham, og gav ham højsletten med Hebron som arvelod.”

Vi tog dette ord til os, som et ord fra Herren til os, i den situation som vi stod i med huset.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forhuset imod Knabrostræde trænger nu til en gennemgribende restaurering og istandsættelse.
Huset var et mirakel

Vi var 10 kristne familier (komiteen for Unge Kristne), der var på udkik efter et hus i København, til evangelisation og overnatning. Ingen af os havde nogle penge, da vi fandt et hus i centrum af København, nær Strøget, hvor der på siden af indgangsporten stod: ”Soli Deo Gloria”, som betyder: ”Gud alene æren”.

Så spidsede vi ører, fortæller Johnny Noer. ”Mens vi stod der og funderede over, hvem der engang i det 17. århundrede havde sat denne inskription på dette hus, kom der en mand over til os og sagde: ”Dette hus er til salg for 300.000 kroner.”

Kort tid efter dette første ”syn” af huset fik vi en gave på 50.000 kr. til udbetalingen, og huset blev købt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Da jeg var arkitekt og med i komiteen, blev jeg spurgt, om jeg ville stå for design og renovering af denne gamle lagerbygning. Det sagde jeg ja til, da jeg havde fået et ord fra Herren, som gav mig og Tone grønt lys.

Klart nej fra Københavns kommune

Da jeg havde sendt alle tegningerne ind til Magistratens 4. afdeling, fik vi et meget klart svar tilbage fra alle de 5 afdelinger, der var involveret. Dette hus kunne ikke bruges til et ungdomscenter, det var overbebygget, en brandfælde, for lavt til lofterne. Alle 5 afdelinger sagde nej til vores ansøgning.

Da vi derefter var sammen i komiteen, var der vild forvirring. Vi skulle aldrig have købt det hus! Jeg har aldrig haft tro til at det var rigtigt… osv. osv.

Efter nogen diskussion blev vi enige om at bede sammen. Da vi bad, var der én, Ove Stage, der gav os et profetisk ord, som lød: ”Træd frem for myndighederne med frimodighed, så vil jeg være med jer”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De næste dage bad og fastede vi. Jeg havde personligt fået et ord fra Gud, fra Markus 6:35-44, som en bekræftelse på, at det var rigtigt for mig at gå i gang med tegningerne og restaureringen af huset. Dette ord passede ikke med det nej, vi havde fået.

Så en dag, ikke mange dage efter vi havde fået afslaget, ringede én af bygmestrene fra Magistratens 4. afdeling og bad os om at komme til et møde.

Han havde set vores ansøgning og afslaget og havde sagt til sig selv: ”Det kan ikke være rigtigt!” De venstreorienterede havde netop fået Projekt Hus i Magstræde, som senere blev til Projekt Fabrik og senere igen til Christiania. De fik både i pose og sæk, alt betalt af kommunen.

Disse unge kristne søgte ikke om penge, men blot om tilladelse til at indrette et ungdomscenter for at kunne hjælpe unge, der var kommet ud i narko og misbrug af rusmidler.

Denne bygmester havde i sin ungdom mødt en kristen apoteker, der hjalp unge fra Jylland, der var kommet ud på et skråplan i storbyen.

Derfor besluttede han sig for at hjælpe os med at få godkendelsen ved at opfylde en række betingelser, som vi selvfølgelig opfyldte, og senere fik vi godkendt det færdige hus som et ungdomscenter. Ja, vi fik oven i købet en præmie af Tuborg Fonden, som mente, at restaureringen var med til at forskønne København.

Mission i København

I de første år efter at huset var taget i brug, var der mange aktiviteter, der udgik fra huset.

Hver eftermiddag og aften i sommer-månederne var der friluftsmøder på Strøget.

Vi fik et hus på Christiania, og der blev startet cafeer op på Nørrebro og Vesterbro, hvor der blev missioneret. Operation Josua startede på en gård på Fyn med missions-teams, der rejste rundt i Danmark.

Udfordringen flyttede til et kælderlokale i Projekt Hus, lige rundt om hjørnet. Siden flyttede avisen og Forlaget Scandinavia til Nørregade 12, til det hus som Københavns biskop boede i, lige over for Vor Frue Kirke.

Thomasskolen, den kristne friskole, fik også inspiration til at starte fra Unge Kristnes komite.

Steen og Else Thomsen, som var nogle af de første, der blev kristne i huset, kom siden til at lede bestyrelsen for huset i mange år og gjorde en stor indsats. Unge fra Betlehemskirken startede Cafe Retro, der i begyndelsen havde en klar kristen vision. Men i de sidste år, før Cafe Retro gik konkurs, havde en ny bestyrelse forladt det kristne indhold.

En ny tid

Nu står vi over for en ny begyndelse, hvor vi ønsker at komme tilbage til de oprindelige målsætninger for arbejdet i Huset i Knabrostræde 26.

Vi har fået nøglerne. Huset skal gøres i stand indvendigt og udvendigt. Huset bliver lejet af UMO, Ungdom Med Opgave fra oktober 2017 eller tidligere, som vil bruge huset til mission, undervisning, cafe, koncerter og meget andet. Hvis du vil være med til støtte dette arbejde, er du meget velkommen til at sende UMO en gave eller sende din gave til:

Unge Kristne på konto nr. 9070 1620348232 i Sparekassen Vendsyssel.

Hvis du ønsker skattefradrag for din gave, kan du sende din gave igennem Missionsfonden, Reg.nr.: 9570 Konto: 06139450 Projektnummer: 6104 som et éngangs-beløb eller et månedligt bidrag.

Huset er et sted, hvor nye kristne projekter kan starte på et meget lille budget. Huslejen er en lille del af, hvad tilsvarende lokaler ville koste på en meget attraktiv adresse midt i centrum af København. Det kan lade sig gøre, fordi bestyrelsen i årtier har drevet huset med så lave omkostninger og gæld som muligt. Nogle projekter tager kun et års tid, andre et årti eller mere. At investere sin tid og sine penge i huset er et langtidsprojekt. Der er startet tre kirker og en cafe – og nu UMO-arbejde ud fra huset.

Nogle projekter er vokset ud af rammerne og lever videre andre steder. Bestyrelsen ønsker, at dette også skal være en mulighed i fremtiden. Derfor er det en god sag at støtte foreningen ”Unge Kristne” med en gave.

Vi håber, at mange vil være med til at bede for huset og dette nye initiativ, at det, som Gud ønsker, skal ske ud fra huset.

På bestyrelsens vegne / Jørgen Vium Olesen,
Den 07-08-2017.