Sygeplejerske ansat på KH-bofællesskabet Solglimt

Jenny Brondbjerg fra Herning er pr. 1. august ansat som den første sygeplejerske på Solglimt i Vildbjerg, hvor der bor voksne med varig, nedsat funktionsevne.

Ind i et tværfagligt fællesskab kommer hun med sin sygeplejefaglige viden og erfaring fra både sygehus, plejehjem og hjemmepleje.

Allerede nu glæder hun sig over, at der på Solglimt er afsat arbejdstid til nærvær, hjælp og støtte til beboerne: ”Det er en stor tilfredsstillelse, at der er fokus på nærvær og relationer, når vi skal skabe de bedst mulige vilkår for beboerne. Derfor tiltaler det mig også, at der er gode vilkår for såvel en god sygepleje som kompetent pædagogisk arbejde. Solglimt er et hjem, som beboerne bliver boende på hele deres liv, og det stiller forskellige krav til sygeplejen – en god faglig udfordring. Beboerne har samme krav på fx sygepleje som andre borgere i kommunen. ”

Som noget nyt går Jenny i gang med en uddannelse som seksualvejleder. Den nye viden skal hun bruge på Solglimt, hvor seksualitet ikke er tabu: ”At være menneske er både sjæl, krop og ånd. Mht. seksualitet handler det blandt andet også om integritet og personlighed. Om samspil mellem mennesker. Om følelser.

Solglimt er medlem af Kristelig Handicapforening, og det tiltaler Jenny: ”Det er en glæde for mig at arbejde et sted, hvor det kristne italesættes hos dem, der ønsker det. Solglimt er et kristent hjem.

Ud fra faglig indsigt og et kristent livssyn hjælper vi den enkelte med at udvikle sit potentiale gennem bevægelse, musik og en aktiv hverdag.”