Børns bibellæsning kan afgøre deres tro som voksne

Børn, som læser Bibelen under opvæksten, har størst chance for at have en levende kristen tro som voksne, viser ny undersøgelse.

Bibellæsning betyder mere end både bøn, kirkegang og kristen musik, når det gælder at bevare børns kristne tro, viser ny undersøgelse.

Forældres indbyrdes forhold, bordbøn og kirkens ungdomsarbejde er vigtige faktorer. Men intet slår bibellæsning, når det gælder om at fastholde et barns tro ind i voksenlivet.

Det redegør Bob Smietana for i beskrivelsen af en rapport fra LifeWay Researh. Forskerne interviewede sidste efterår 2000 protestanter og andre kristne, som selv går i kirke mindst en gang i måneden og har børn i alderen 18-30 år.

– De fleste protestantiske kirkegængere, hvis børn er unge voksne, fortæller, at deres børn voksede op som kristne. Men ifølge forældrene praktiserer halvdelen af dem ikke længere den kristne tro, forklarer Bob Smietana.

Rapporten indgår i Jana Magruders bog ”Nothing Less: Engaging Kids in a Lifetime of Faith”.

Hvad præger børns tro

LifeWay Research gik grundigt til værks med undersøgelsen. Først spurgte forskerne de unges forældre om 40 faktorer, der hver især kan påvirke et barns moralske og åndelige udvikling.

Blandt de 40 faktorer var spørgsmålet, om barnets forældre var blevet skilt, om familien bad og spiste sammen, hvilken type skole barnet gik i, hvor ofte barnet kom i kirke eller ungdomsgruppe, samt hvilken type musik barnet lyttede til under opvæksten.

– Helligånden kan give folk troen i alle aldre, men gode vaner kan hjælpe børn godt på vej, siger Scott McConnell.
Otte kriterier for åndelig sundhed

Herefter bad LifeWay Research forældrene beskrive deres voksne børns åndelige situation ud fra følgende otte kriterier.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvert barn fik et point, hvis han eller hun:

Identificerer sig som kristen
Deler sin tro med ikke-kristne
Er engageret i kirken
Læser regelmæssigt i Bibelen
Har en tjeneste i kirken
Underviser andre i kirken
Arbejder frivilligt
Støtter lokale eller internationale missionærer

De 2000 forældre svarede angående ialt 3.472 voksne børn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:85% af dem kalder sig kristne, hvorved de får mindst 1 point ud af de otte mulige. Men kun 3 procent scorede 100% med 8 ud af 8 point. To tredjedele scorede 2 eller mindre.
Halvdelen af disse scorede 0 eller 1, hvilket betyder, at de enten ikke identificerer sig som kristne, eller de gør det uden at leve troen ud ifølge de øvrige 7 kriterier (39%).

LifeWay Research sammenlignede disse resultater for at finde ud af, hvilke faktorer, der er afgørende for, at de unge voksne forbliver engagerede i troen.

Bibellæsning er vigtigst

Ifølge forældrene læste 29 % af de unge regelmæssigt i Bibelen under deres opvækst. I gennemsnit havde denne gruppe en 12,5% bedre score for ”åndelig sundhed” (ÅS) end de unge voksne, der ikke havde læst i Bibelen, viser LifeWays undersøgelse.

Bøn under opvæksten øger den åndelige sundhed med 7,5% i gennemsnit (28%). Også kirkeligt engagement og kristen musik giver troen langt bedre vilkår blandt unge voksne end fraværet af disse ting i opvæksten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Deltagelse på missionstur med kirken øgede de unge voksnes ÅS med en gennemsnitlig score på 6,25 (27%) sammenlignet med dem, der ikke havde denne erfaring med fra opvæksten.
Hvis alle disse fem kriterier er blevet opfyldt i barndommen, skulle det booste den åndelige sundhed hos en ung voksen med 41 procent, vurderer LifeWays leder, Scott McConnell.
– Det, at man praktiserer sin tro på bestemte måder, betaler sig virkelig senere hen i livet, siger han.

Jana Magruder, der er forfatter til Nothing Less, forstår godt, at mange forældre føler et tidspres, som gør, at de nedprioriterer bibellæsning med deres børn. Men undersøgelsen taler for, at man prioriterer det modsatte:
– Det vigtigste, vi kan tage med fra undersøgelsen, er, at det simpelthen er Guds Ord, der virkelig forvandler liv, siger hun.

Forældrenes indflydelse

Visse faktorer viste sig i undersøgelsen af forringe de unge voksnes åndelige sundhed. De unge, hvis forældre ikke selv havde lyst til at gå i kirke som teenagere (22 %) scorer 5 procent lavere i ÅS som unge voksne.

Unge voksne, hvis forældre var oprørske (16 %t) scorede 3,75% lavere end andre, og dem, der primært lyttede til verdslig musik (58%) scorede 2,5 % lavere.

Deltagelse i kirkeligt ungdomsarbejde styrker unge voksnes ÅS – men kun hvis det sker sammen med bibelstudier og aktiv tjeneste, forklarer McConnell.

Forældres handlinger har også betydning for børnenes åndelige udvikling. Det gælder fx. bibellæsning i løbet af ugen, at hele familien deltager i kirkens arbejde eller mission, deler troen med ikke-kristne, og at forældre undskylder overfor deres børn, når de selv har gjort fejl.

Det har også betydning, om forældre opmuntrer børn til at udvikle deres specielle talenter og interesser, om man tager på årlige familieferier, og om børnene lærer at give tiende.

– Alle disse ting, hvor man viser børn, hvordan troen udleves i praksis, vil vise sig at være gode investeringer, siger McConnell. ”I sidste ende håber forældrene, at der vil gå et lys op for deres børn, så de selv ønsker at følge Gud. Helligånden kan tænde lyset hos folk i alle aldre, og disse vaner kan hjælpe børn med at vokse i troen”, understreger han.

 

Bob Smietana er seniorskribent for LifeWays ressourcemagasin Facts & Trends.
LifeWay Research er et evangelikalt analysefirma, som har specialiseret sig i undersøgelser af tro, kultur og kirkeliv.