Vær sandheden tro i kærlighed

Det er uforståeligt, at præster og biskopper inviterer imamer til at tale i deres kirker. Ved at tegne et rosenrødt billede af muslimer og islam forråder vi de mange kristne og jøder, der bliver dræbt og forfulgt af muslimer.

Libanon

Hvordan kan man begrunde sin glæde over for den libaneser, hvis kristne landsby er blevet bombarderet igennem 7 år af muslimer, fordi det var en kristen landsby? De skulle gøre sig selv den tjeneste at læse bogen af Brigitte Gabriel ”Because they hate” om hendes families liv i Libanon, om hendes muslimske ”venner”, der, dagen efter de fik magten, blev hendes fjender og herrefolk.
Eller hvordan forklarer man sin bejlen til islam for de koptere i Ægypten, hvis kirker er blevet nedbrændt, og som har mistet et familiemedlem, der blev myrdet af islamisterne?

Saudi Arabien

Eller den familie i Saudi Arabien, der har oplevet et medlem blive halshugget, fordi han omvendte sig fra islam til kristendommen. Det sker uden at blinke, uden at ryste på hånden. Det er en ordre fra Muhammed. Hvis nogen falder fra troen, så dræb dem. En ”kultuveret” fanatisme.
Eller den afghaner, der må flygte fra sit hjem, sin familie, sit land, fordi han er blevet kristen?

Ondskabens ideologi

Overalt i den muslimske verden er dit liv i fare, hvis du omvender dig fra islam til kristendommen. I mange muslimske lande er det ved lov forbudt at konvertere fra islam, men ikke omvendt.
Der er desværre ikke så meget at glæde sig over, når man ser på de 1,6 milliarder muslimer, der er i verden i dag. De er bundet af en gudsdyrkelse, der forblinder mennesker, der bliver hjernevaskede af en fanatisme, der får nogle mennesker til at udføre de mest bestialske selvmordsattentater og drab på andre tilfældige, uskyldige mennesker. Ikke engang de vilde dyr kunne finde på en sådan ondskab, det sker kun iblandt mennesker, der bliver forført af djævelske tankebygninger, forskellige ismer, der hærger menneskehedens historie. Er det vigtigere at være nuanceret og tolerant og så blot glemme de millioner, der lider? Eller at glemme sandheden af frygt for terror?

Alle muslimer er ikke ens

Det er rigtigt, at det ikke er alle muslimer, der er terrorister. Men alle terrorister er muslimer. Jo flere muslimer der kommer til Danmark, jo større sandsynlighed er der for, at vi får mere terror, flere bandekonflikter, mere kriminalitet, flere voldtægter, større parralelsamfund.

Iflg. en undersøgelse fra BBC i 2016 var der over 5000 terrorangreb ud over jorden om måneden. Langt den største del af disse mord og terrorangreb bliver udført af muslimer. En del af de terrorister, der har været i Europa i de senere år, har været velintegrerede borgere i Spanien, Frankrig, England og Tyskland. Alligevel fandt de på at udføre terror.

Palæstinenserne belønner terroristernes familier med en pension. Over 70% af danske muslimer sætter Sharialoven højere end dansk lov. En meget stor del af muslimerne i den arabiske verden og i Mellemøsten mener, at 11. september, hvor 3.000 uskyldige mennesker blev dræbt, var en positiv begivenhed, en sejr for islam. Vi ved ikke, hvad der rører sig i et menneskes indre, selvom mange muslimer lever et stille og roligt liv og tilsyneladende lever mere efter vestlige ”kristne” principper end islamiske.

Men selvom der er stor forskel på muslimer i verden i dag, så vil alle troende muslimer være loyale over for deres tro og Muhammeds befalinger, ellers er det et spørgsmål, om de er muslimer?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Muhammed et forbillede

Man må gå ud fra, at hvis man kalder sig muslim, så tror man på Muhammed, som bliver beskrevet som det fuldkomne menneske, et forbillede for alle muslimer. De samme handlinger, som Muhammed udførte for 1400 år siden, skal alle muslimer også gøre i vor tid. Han overfaldt karavaner, stjal, røvede og myrdede andre mennesker. Han halshuggede 600 jøder i en landsby i nærheden af Medina, fordi de ikke ville anerkende ham som profet. Kvinderne og børnene blev slaver for Muhammed og hans krigere, efter at de havde set på, hvordan deres far eller mand var blevet halshugget. Han giftede sig med en 6-årig pige og havde samleje med hende, da hun var 9 år. Det er derfor, man i dag har barnebrude helt ned til 6-årsalderen iblandt muslimerne, som bliver gift med ældre mænd. De følger Muhammed. Der kunne skrives meget mere om de uhyrligheder, som Muhammed gjorde, det er alt sammen beskrevet af muslimske historikere efter Muhammeds død.

Han ville blive dømt

Hvis Muhammed levede i dag, og udførte de samme ugerninger, som han gjorde for 1400 år siden, så var han blevet dømt som kriminel, en pædofil. Ja han var blevet dømt som folkeforbryder for etnisk udrensning. Han ville være én af vor tids mest eftersøgte terrorister.

Det vigtigste her er at forstå, at Muhammed stadigt er et forbillede for muslimer, selv om han levede for 1400 år siden. Det han gjorde, det skal muslimer i vor tid også gøre. Derfor er islam uforenelig med vestlige værdier. Vi kan ikke skabe et retfærdigt samfund, hvis muslimer – og dermed Muhammeds liv og handlinger – bliver accepteret i vores samfund i dag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En 100-års plan

I 1992 udarbejdede Det muslimske Broderskab en 100-års plan for, hvordan man kan overtage magten i USA og gøre Amerika til en islamisk stat. I denne plan er der en mængde ”fredelige” politiske muslimske organisationer, som siden er blevet oprettet, og som arbejder målbevidst for denne plan. En del af disse organisationer, som samler penge ind, er blevet afsløret som støtter af terrorbevægelser, i USA og i hele verden.

Alle skal være som dem

Muslimer skiller sig ud fra andre religioner, fordi muslimer ser det som en ”hellig pligt” – jihad, en lydighed imod Muhammed – med alle midler at påtvinge alle andre deres holdninger og syn på alle aspekter i samfundet. Alle skal være som dem. Det er lige fra Halal-kød, bacon, pølser og tildækning af kvinder til sharia-loven, demokrati, ytringsfriheden, synet på Muhammed osv.

Tænk hvis hinduerne ønskede at påtvinge det danske samfund deres kastesystem. Hvor de fattige er fattige, fordi guderne vil det sådan. Og de rige er rige, fordi guderne vil, at kun de skal være rige. At lave om på kastesystemet er at gå imod gudernes vilje! Derfor føler de rige ingen forpligtelse til at hjælpe de fattige. Hvis de hinduer, der er i Danmark i dag, ville påtvinge det danske samfund deres kastesystem med vold og terror, så ville de snart blive udvist af Danmark. Det er indlysende, at det ville danskerne aldrig acceptere. Derfor skal vi heller ikke acceptere, når muslimerne ønsker at tvinge deres steenalderlov, eller religion/ ideologi fra før middelalderen ned over vort samfund i dagens Danmark.

Skuespillet forsætter

Vor tids største komedie er, at de muslimske ledere og strateger ønsker at skjule dette for Vesten og de fredelige muslimer. Mange – selv vestlige – præster, politikere og ledere har aldrig sat sig ind i den voldelige side af Muhammeds liv, de har ikke taget sig tid til at læse kritiske bøger om Muhammed, som for eksempel: Robert Spencers bog: ”The Truth about Muhammad” Founder of the World’s Most Intolerant Religion. Den består for størstedelen af citater fra muslimske historikere, som har skrevet om Muhammeds liv, hustruer og de krige, han førte.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mange tror fejlagtigt, at islam er ”fredens religion”, eller at terror ikke har noget med islam at gøre, på trods af at de, der udfører terroren, både i dag og i historien gør det og gjorde det i islams navn. Derfor blev hysteriet i forbindelse med Muhammed-tegningerne så voldsomt. Tegningerne rørte ved noget helt væsentligt, de rokker ved myten om Muhammed som en fredens apostel. De sagde sandheden om volden i Muhammeds hovede.

En lysets engel

Den bedste måde at føre krig på er at fremstå som en lysets engel, som en fredens religion, som flygtninge, der har brug for Vestens hjælp. Og så blot infiltrere de samfund, de flygter til. Muslimerne har i dag ikke militær magt til at indtage Vesten, sådan som de havde det i den første og anden intifada. Den krig, der bliver ført i dag, er at udnytte friheden og de demokratiske rettigheder, de har i Vesten. Skabe splid og konflikter imellem de forskellige partier, der er i dagens Danmark og i Vesten i øvrigt. Og så udnytte denne splid, opildne til konflikt, frygt og kaos.

Midt i dette kaos, hvor sandheden undertrykkes, og løgnen vinder frem, er målet så at få magten – sandsynligvis sammen med de venstreorienterede og kulturradikale, som ikke kan eller vil bedømme islams sande natur. Sådan skete det i Libanon og Kosovo, som i dag begge er muslimske lande, hvor Sharialoven gælder i halvdelen af Kosovo. Tænk på Serbien, der var en russisk ortodosk kristen nation, der blev besejret ved Natos bombardementer.

Krig i islams hus

Men islamisterne rundt omkring i verden studerer Muhammeds liv. De bruger de samme metoder, som han gjorde. Bruger terror og frygt for at få magt over mennesker. Islamisternes mål – både de politiske islamisters og de voldelige terror-islamisters – er at få magt og dominere.

Muslimsk indvandring

Hvis vi elsker vort land, vore børn og børnebørn, hvis vi elsker vores frihed, vores demokrati, vores kristne tro, så skal vi sige nej til den muslimske indvandring. Nej til mennesker, der tror på en person, Muhammed, der brugte vold til at undertvinge mennesker og nationer, og hans falske opfattelse af, hvem Gud er.

Mennesker, der tror på en ideologi/religion, der inspirerer andre til at begå terror, udøve kriminalitet, voldtægt, nedgøre kvinder og børn, og som tror på en religion, som ønsker at overtage magten i Danmark og i Vesten med alle midler, er ikke velkomne i Danmark.

Vi kan økonomisk hjælpe 10 gange så mange muslimer, hvis vi hjælper dem i de lande, der ligger i nærheden af det land, de flygter fra, i forhold til det som det koster at lukke dem ind i Danmark med familiesammenføring osv. Lad os sige nej til den muslimske indvandring, som de gør det i Polen, Ungarn og andre østeuropæiske lande, som kan huske, hvordan det er at leve under et totalitært diktatur. Lad os også tage afstand fra dem, der søger at tegne et rosenrødt billede af islam og dermed forråde vore danske kristne værdier og de millioner, der lider ud over jorden. De gør sig indirekte medskyldige i islamiseringen af Danmark, at unge danske konverterer til islam. De har blod på hænderne. Vi må være sandheden tro i kærlighed.