Du er ikke en synder. Du var en synder!

”Here I am, knowing I’m a sinful man” har vi netop sunget til gudstjeneste. Det er en fantastisk sang, men linjen bød mig at skrive denne klumme.

Jeg har også hørt det fra flere talerstole og i samtaler med mennesker: ”jeg har en syndig natur; jeg er en synder frelst ved nåden.” Jeg forstår, hvad de mener, fordi vi jo alle har haft en syndig natur, og vi har alle syndet, som Bibelen klart siger. Og ja, vi synder fortsat, selvom vi er frelste, men derfor har vi kristne ikke en syndig natur, og det er essentielt, at vi får et nyt billede af os selv.

Hvis du har taget imod frelsen fra Jesus, er du ikke længere en synder, for du har ikke længere en syndig natur: ”Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden;” (Romerbrevet 6,6).

Altså, er vores gamle menneske/syndige natur korsfæstet med Jesus, da vi tog imod hans frelse. Vores syndige natur er død på korset med Kristus, og derfor er du ikke længere en synder, for da du sagde ja til Jesus, blev du ”en ny skabning. Det gamle er forbi,” (2. Korintherbrev 5,17). Du har nu en ny, retfærdiggjort natur af den ene grund, at du tror på Jesus.

Hvorfor er det vigtigt? Jo, hvis du ser dig selv som en synder, giver du synden kraft i dit liv, også selvom du ikke har en syndig natur: ”Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus” (Romerbrevet 6,11).

Når du ser dig selv som retfærdiggjort – den, du i sandhed er – vil dine tanker og handlinger dø mere og mere til synden og blive mere og mere retfærdiggjorte. Du er ikke dine handlinger, så når du synder, ændrer det ikke på, at du er helliggjort i Kristus.

Se dig selv som retfærdiggjort og siddende i Himlen i Jesus (Efeserbrevet 2,6), og Helligånden vil forvandle dit sind og handlinger undervejs.

(Bibelteksterne er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.)


Artiklen fortsætter efter annoncen: