Den store ark er i Brasilien

Efter at have bygget den ”lille” ark færdig i 2007, solgte Johan Hubers i 2010 arken til kunstneren Aad Peters, som brugte den til udstillingsskib. Huibers byggede derpå en ark i fuld størrelse – ca. 30 meter bred, 23 meter høj og 135 meter lang. Den har fra 2012-2016 været udstillet i Dordrecht, hvorefter den blev fragtet til Brasilien. På billedet ses Johan Huibers med datteren Deborah, som har været aktivt med i projektet.