Stor fastelavnsfest for alle børn i Aalborg

Man må meget gerne være udklædt til fastelavnsfesten i Aalborg Citykirke, men det er ikke et krav.
Billedet er fra sidste års fastelavnsfejring i Citykirken.

Søndag d. 11. februar holder Aalborg Citykirke igen en stor fastelavnsfest for alle børn, som har lyst til at være med.

Der vil være ikke mindre end fire tønder at slå katten af: to til de mindre børn og to til de større.

Bagefter er der underholdning, leg, fastelavnsboller og kaffe til de voksne. Den bedste udklædning bliver også kåret, men det er ikke et krav, at man skal komme udklædt, siger Pia Knakkergaard, som er børnepræst i Citykirken:

– Formålet er at give alle børn en sjov og hyggelig eftermiddag, uanset om man har nået at skaffe en udklædning eller ej. Alle er velkomne til fastelavnsfesten.

I forbindelse med uddeling af julekurve har Aalborg Citykirke fået kontakt til flere økonomisk trængte familier i Nordjylland. Nu bliver der sendt en særlig invitation ud til de familier, som har udtrykt ønske om at være med til andre arrangementer.

– Vi tænker meget over, hvordan vi kan hjælpe trængte familier på alle tider af året, ikke kun til jul, og en stor fastelavnsfest giver børnene noget at se frem til efter jul. Vi håber, at mange af dem kommer med, siger Pia Knakkergaard.

Arrangementet er gratis, og man må gerne tage en ven og sine forældre med til Citykirkens lokaler i Samsøgade 54 i Aalborg. Arrangementet er målrettet børn i cirka 6-13 års alderen, og tilmelding er ikke nødvendig.