Passionen Live i Emdrup Kirke

Klaus Højgaard Laursen kan recitere flere af Bibelens bøger udenad.

Performeren Klaus Højgaard Laursen vil sammen med professor Nicolai Winther-Nielsen opføre en recitation af bibelteksterne om Jesus’ dom, korsfæstelse og død. Teksterne suppleres med fortælling og musik i Emdrup Kirke i København Skærtorsdag.

Klaus H. Laursen fra www.bibelenlive.dk fremfører bibelteksterne ordret. Passionen i Emdrup Kirke vil foruden recitation også byde på fortælling og musik vævet sammen med spisning af påskelam, levende gudstjeneste og god tid til fordybelse.

Første del af Passionen Live er en recitation af de store tekster om Abrahams ofring af Isak og fortællingen om den første påske, da Israel slagtede påskelammet. Derefter følger Markusevangeliets fortælling om de sidste dage i Jesus’ liv, hans død og opstandelse. Undervejs vil der være meditativ musik ved kirkens organist, Solveig Bach Tofft.

Anden del af Passionen Live er en mere traditionel skærtorsdagsgudstjeneste. Professoren tematiserer fodvaskning som et stærkt ritual indstiftet af Jesus. Det er stadig i brug i nogle kirker.

Under tredje del af Passionen Live kan man få en samtale med en sjælesørger eller knæle i bøn og stilhed ved alteret. Man kan også på egen krop at opleve det gamle ritual med fodvaskning og få et stærkt indtryk gennem krop, sjæl og sind af, hvordan Gud helt konkret formidler syndernes forladelse.

Passionen Live 1. del starter kl. 16.00 efterfulgt af middag. Kl.18.30 er der aftengudstjeneste med 2. del af Passionen Live. Kl. 19.30 er der kaffe og dessert og kl. 20.00 samtale, fodvaskning, eller meditation i kirkerummet under 3. del af Passionen Live.