Bevar retten til omskæring

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Debatten om omskæring af jødiske drenge blusser nu op igen. I januar måned viste en undersøgelse foretaget af Megafon, at hele 83 procent af danskerne støtter et forbud mod omskæring af drengebørn. Og nu har borgerforslaget om “Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn”, som i skrivende stund har knap 38.000 af de 50.000 støtteerklæringer, der skal til for at få det i folketingssalen, allerede splittet Folketinget.

Politikerne er rygende uenige. Der er mange hensyn at opveje. Blandt andet religiøse minoriteter som muslimer og jøders ret til at udøve deres religion over for barnets ret til selv at bestemme over sin krop og spørgsmålet om religionsfriheden. Også på de sociale medier raser debatten. Her går argumenterne blandt andet på, at jøderne må tilpasse deres tro til det moderne samfund, mens andre mener, at et forbud vil betyde, at jøderne forlader landet.

Selv går jeg ind for at bevare retten til omskæring, som i praksis er frit at kunne praktisere sin tro i overensstemmelse med de traditioner og overbeviser, man har.

Jeg medgiver, at indgrebet kan se drabeligt ud, og man spørger, om ikke det er rimeligt, at drenge selv skal have lov til at bestemme over egen krop, selv om Gud bad Abraham om at snitte forhuden af som et pagtstegn mellem ham og hans udvalgte folk.

Når jeg alligevel går ind for, at jøderne fortsat skal have lov til at omskære drengebørn, er det fordi jeg ser en række nye sociale revolutionerende bevægelser i vor tid, som alle har det sigte at fratage mennesker forbindelsen til enhver form for særlig identitetsdannelse. Det gælder ikke bare religion, men også nation, kultur og køn.

Vi skal være globale borgere, uden religion i en multikulturel kultur, hvor alle værdier er relative. Det køn, vi opfatter os som, er ikke nødvendigvis det, vi er født med. Alt skal udviskes. Alt hvad der er menneskeligt, frarøves eller franarres vi retten til at knytte os til. Det gør, at vi fjerner os fra alt, som netop karakteriserer os som mennesker.

Den nye type menneske, som de social-revolutionære fremdyrker, er langt lettere at manipulere med for multinationale selskaber og totalitære regeringer. Prisen for at skåne jødedrenges forhud er, at vi mister forbindelsen til historie, tradition og religion og dermed til os selv.